Výsledok VK/37/2023 na 1 miesto vedúceho Katedry preventívnej a klinickej medicíny (22.11.-6.12.2023)

DOKUMENTY: DOC779 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v…

Details

Výsledok VK/36/2023 na 1 funkčné miesto profesora na Katedru manažmentu a ekonomiky zdravotníctva (22.11.-6.12.2023)

DOKUMENTY: DOC775 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru manažmentu…

Details

… POHYB LIEČI

Katedra fyzioterapie zorganizovala dňa 21.11.2023 pre zamestnancov a študentov SZU edukačnú aktivitu k problematike predsunutého držania hlavy v dôsledku používania mobilných telefónov. Je to mimoriadne aktuálna téma, keďže následkami nesprávneho držania hlavy v súčasnosti bojuje veľké množstvo ľudí.  Členovia katedry boli všetkým záujemcom k dispozícii od 8:30 do 12:00 h, kedy ich podrobne oboznámili s…

Details

Laboratórna medicína a Všeobecné lekárstvo 2023

V dňoch 15. a 16. novembra 2023 sa v Bratislave  uskutočnilo už 3 spoločné odborné podujatie s názvom Laboratórna medicína a Všeobecné lekárstvo 2023 „Posilnenie odbornej spolupráce a výmena poznatkov“ určené všeobecným lekárom a lekárom laboratórnej medicíny a laboratórnym diagnostikom. Odbornými garantmi tohto podujatia boli prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH vedúca Katedry všeobecného lekárstva LF SZU a prof. MUDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA…

Details

Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Small Research Grant (R03 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Small Research Grant (R03 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 17.11.2026 Účel projektu: Táto výzva pozýva na žiadosti o malý výskumný grant (R03), ktoré navrhujú študovať etické, právne a sociálne dôsledky (ELSI) ľudského genetického alebo genomického výskumu. Tieto žiadosti by sa mali týkať malých, samostatných výskumných projektov, ako…

Details

Advancing Technologies to Improve Delivery of Pharmacological, Gene Editing, and other Cargoes for HIV and SUD Mechanistic or Therapeutic Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Advancing Technologies to Improve Delivery of Pharmacological, Gene Editing, and other Cargoes for HIV and SUD Mechanistic or Therapeutic Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 16.11.2024 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je vyvinúť technológie na zlepšenie poskytovania farmakologického, génového alebo iného nákladu pre mechanistický alebo terapeutický výskum HIV a poruchy užívania látok…

Details

Effect of HIV and Substance Use Comorbidity on the Placenta and Maternal Outcomes (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Effect of HIV and Substance Use Comorbidity on the Placenta and Maternal Outcomes (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 16.11.2024 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je získať žiadosti o výskum zameraný na objasnenie účinku HIV a/alebo antiretrovírusovej terapie na rast, vývoj a fungovanie placenty u tehotných jedincov užívajúcich/zneužívaných látok, vplyv placentárnych abnormalít na…

Details

Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN): Small Molecule Drug Discovery and Development of Disorders of the Nervous System (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN): Small Molecule Drug Discovery and Development of Disorders of the Nervous System (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 19.8.2026 Účel projektu: Sieť Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN) očakáva prihlášky od neurovedeckých výskumníkov, ktorí hľadajú podporu pri napredovaní svojich projektov na objavovanie a vývoj liekov s malými molekulami na kliniku. Účastníci…

Details

Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Exploratory/Developmental Research Grant (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Exploratory/Developmental Research Grant (R21 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 19.11.2026 Účel projektu: Táto výzva pozýva žiadosti o grant na prieskumný/vývojový výskum (R21), ktoré navrhujú študovať etické, právne a sociálne dôsledky (ELSI) ľudského genetického alebo genomického výskumu. Žiadosti môžu navrhovať štúdie využívajúce buď jednoduché alebo zmiešané metódy, ktoré…

Details

Ocenenie prof. Čižnára na LF OU

Dňa 11. októbra 2023 na pôde Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave pri príležitosti „Slávnostní Vědecké rady lékařské fakulty OU“ bolo nášmu kolegovi, prof. Ing. Ivanovi Čižnárovi, DrSc., udelené ocenenie Zlatá Medaila za prínos pre rozvoj LF OU. Profesor Čižnár sa od roku 2010 aktívne podieľa na rozvoji vedeckej a odbornej práce, publikačnej činnosti a dlhoročnej…

Details