Habilitačné konanie – MUDr. Martin Lučenič, PhD.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.02.2024 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Chirurgia Téma habilitačnej práce Možnosti diagnostiky a liečby pectus excavatum   Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie  Návrh Oponentské posudky na habilitačné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Rozhodnutie…

Habilitačné konanie – MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.02.2024 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Vnútorné choroby Téma habilitačnej práce Vysoké dávky systémových kortikosteroidov hospitalizovaných pacientov s respiračným zlyhaním pri covid-19 Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie  Návrh Oponentské posudky na habilitačné konanie OP1, OP2, OP3…

Habilitačné konanie – mjr. MUDr. Andrej Džubera, PhD.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 06.02.2024 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Chirurgia Téma habilitačnej práce Komplikácie chirurgickej liečby spondylózy krčnej chrbtice (30. ročné skúsenosti) Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Oponentské posudky na habilitačné konanie Rozhodnutie VR LF SZU Prezenčná listina…

Habilitačné konanie – MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH (12.1.2024)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.1.2024 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Verejné zdravotníctvo Téma habilitačnej práce Dentogénne infekcie Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh členov Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR FVZ SZU Rozhodnutie Prezenčná listina zo…

Habilitačné konanie – MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.11.2022 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Vnútorné choroby Téma habilitačnej práce Prognostické faktory pokročilej chronickej choroby pečene Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Rozhodnutie…

Habilitačné konanie – MUDr. Michal Bernadič, PhD., MPH.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 02.12.2022 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Chirurgia Téma habilitačnej práce Chirurgická liečba vybraných ochorení tenkého čreva Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Rozhodnutie Prezenčná…

Habilitačné konanie – MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.11.2022 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Vnútorné choroby Téma habilitačnej práce Zápal a ateroskleróza Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Návrh bol schválený dňa…

Habilitačné konanie – MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH

Habilitačné konanie – MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.09.2022 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor 7.1.7. chirurgia Téma habilitačnej práce Diagnostika a liečba nehmatných lézií prsníka Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh Oponentské posudky…

Habilitačné konanie – MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU

Habilitačné konanie – MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU   Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.12.2018 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Chirurgia Téma habilitačnej práce Karcinóm prostaty – dlhodobé nežiadúce účinky androgénnej deprivačnej liečby a nové biomarkery Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF…

Habilitačné konanie – pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D.

Habilitačné konanie – pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie  10.1.2017 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo Téma habilitačnej práce Neinfekční onemocnení hromadného výskytu v Armádě České republiky Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh habilitačnej komisie…