Výberové konanie 49/2024 na 1 funkčné miesto profesora na Kliniku kardiológie a angiológie SZU a NÚSCH

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Kliniku kardiológie a…

Details

Výberové konanie 48/2024 na 2 funkčné miesta odborného asistenta na Katedru hematológie a transfuziológie LF SZU

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 2 funkčné miesta odborného asistenta na Katedru…

Details

Výberové konanie 47/2024 na 1 funkčné miesto odborného asistenta na I. internú kliniku SZU a UNB ak. Dérera

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto odborného asistenta na I.…

Details

Výberové konanie 46/2024 na 1 funkčné miesto profesora na Katedru reumatológie LF SZU a NÚRCH

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru reumatológie LF…

Details

Výberové konanie 45/2024 na 1 funkčné miesto docenta na I. gynekologicko-pôrodnícku kliniku SZU a UNB ak. Dérera

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na I. gynekologicko-pôrodnícku kliniku…

Details

Výberové konanie 44/2024 na 1 funkčné miesto asistenta na Kliniku psychiatrie LF SZU a UNB

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta asistenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto asistenta na Kliniku psychiatrie LF…

Details

Výberové konanie 43/2024 na 1 funkčné miesto profesora na Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Klinika chirurgickej onkológie…

Details

Výberové konanie 42/2024 na 1 funkčné miesto docenta na Katedru medicínskeho práva

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Katedru medicínskeho práva,…

Details

Zrušené výberové konanie 41/2024 na 2 funkčné miesta odborného asistenta na Ústav histológie a embryológie LF SZU

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 2 funkčné miesta odborného asistenta na Ústav…

Details

Výberové konanie 40/2024 na 1 funkčné miesto docenta na Kliniku hrudníkovej chirurgie LF SZU a UNB

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Kliniku hrudníkovej chirurgie…

Details