Cancer Tissue Engineering Collaborative: Enabling Biomimetic Tissue-Engineered Technologies for Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Cancer Tissue Engineering Collaborative: Enabling Biomimetic Tissue-Engineered Technologies for Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 21.1.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) podporí vývoj a charakterizáciu najmodernejších biomimetických technológií tkanivového inžinierstva pre výskum rakoviny. Spoločné, multidisciplinárne projekty, ktoré zahŕňajú oblasti regeneratívnej medicíny, tkanivového inžinierstva, biomateriálov a…

Details

BRAIN Initiative: Development of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in Human and Non-Human Primate Brain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Development of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in Human and Non-Human Primate Brain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 25.1.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania iniciatívy Výskum mozgu prostredníctvom pokročilých inovatívnych neurotechnológií (BRAIN) je podporiť aplikácie, ktoré budú vyvíjať a overovať nové…

Details

HEAL Initiative: Discovery of Biomarkers and Biomarker Signatures to Facilitate Clinical Trials for Pain Therapeutics (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: HEAL Initiative: Discovery of Biomarkers and Biomarker Signatures to Facilitate Clinical Trials for Pain Therapeutics (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.2.2022 Dátum ukončenia: 24.2.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť objavenie kandidátskych biomarkerov alebo podpisov biomarkerov pre bolesť, ktoré možno použiť na uľahčenie testovania neopioidných liekov proti…

Details

Global Brain and Nervous System Disorders Research Across the Lifespan (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Global Brain and Nervous System Disorders Research Across the Lifespan (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 9.2.2022 Dátum ukončenia: 10.12.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) podporuje žiadosti o granty na prieskumný/vývojový výskum, pilotné inovatívne výskumné projekty založené na spolupráci s inštitúciami/vedcami z krajín s nízkymi a strednými príjmami (LMIC) v…

Details

Microbial-based Cancer Imaging and Therapy – Bugs as Drugs (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Microbial-based Cancer Imaging and Therapy – Bugs as Drugs (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 18.2.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyžaduje grantové žiadosti, v ktorých sa navrhuje využiť baktérie, archebaktérie, bakteriofágy alebo iné neonkolytické vírusy a ich prírodné produkty na štúdium základných mechanizmov komplexných interakcií…

Details

NEI Regenerative Medicine Clinical Trial Planning Grant (R34 – Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: NEI Regenerative Medicine Clinical Trial Planning Grant (R34 – Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 8.3.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: National Eye Institute (NEI) podporuje klinické štúdie regeneratívnej medicíny. Predtým, ako výskumný tím vykoná klinické skúšanie, je dôležité mať jasné vymedzenie a dokumentáciu zdôvodnenia, dizajnu, analytických techník, protokolov a postupov v príručke…

Details

Termíny doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolania lekár a zubný lekár 2023

  Doplňujúca skúška pre zdravotnícke povolania lekár a zubný lekár 2023 sa bude konať na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Limbová 12-14, Bratislava 833 03 v roku 2023 v dvoch termínoch: 1. termín:  21. 03. 2023 – 22. 03. 2023 2. termín:  24. 10. 2023 – 25. 10. 2023 Všetky informácie k najbližšiemu…

Details

Uskutočnila sa konferencia „Kvalita zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta“

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Kancelária WHO na Slovensku organizovala 29. novembra 2022 prvú medzinárodnú vedeckú konferenciu „Quality of health care and patient safety“, nad ktorou prevzal záštitu  Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku Dr. Tatul Hakobyan.…

Details

Behavioral & Integrative Treatment Development Program (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Behavioral & Integrative Treatment Development Program (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 9.5.2022 Dátum otvorenia: 10.7.2022 Dátum ukončenia: 22.3.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na výskum v oblasti vývoja a testovania behaviorálnej a integračnej liečby užívania drog a alkoholu, zneužívania a závislosti. Tento FOA…

Details