Plzenský pohár záchranárov 2021

V dňoch 16. – 17. septembra 2021 sa uskutočnil 9. ročník súťaže „Plzenský pohár záchranárov 2021“ určenej pre študentov vysokých škôl. Na podujatí sa zúčastnilo 9 tímov českých a slovenských vysokých škôl. Jeden z dvoch slovenských tímov tvorili Zuzana Hamarová, Patrícia Sitáriková a Martin Graňák – študenti 3. ročníka dennej formy štúdia urgentnej zdravotnej starostlivosti…

Details

Slávnostný príhovor rektora SZU k otvoreniu Akademického roka 2021/2022

Vážení študenti, milí kolegovia dovoľte mi na úvod privítať na pôde našej univerzity v prvom rade študentov prvých ročníkov, ktorí sa rozhodli pre svoje štúdium na pôde jednej z našich štyroch fakúlt. Zároveň by som rád opätovne vyslovil poďakovanie všetkým pedagógom, vedecko-výskumným pracovníkom a ostatným zamestnancom za to, že bravúrne zvládli aj to najťažšie pandemické…

Details

83rd All-Ukrainian Scientific Medical Congress of Students and Young Scientists

Dear Colleagues! Students Scientific Society named after professor M.D. Dovgyallo of Donetsk National Medical University (Lyman, Ukraine) invites you to take part in the 83rd All-Ukrainian Scientific Medical Congress of Students and Young Scientists “Medicine of the XXI Century” (with international participation) on November 18 – 19, 2021.Participation form – remote (virtual) participation, abstracts are…

Details

Rektor SZU si prevzal pamätnú medailu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety sa rozhodla v tomto roku udeliť pamätnú medailu sv. Alžbety prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc., rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity. Medailu, ako prejav vďaky a úcty k Slovenskej zdravotníckej univerzite, odovzdal rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH. Toto…

Details

Aktuálne upresnenie podmienok ubytovania študentov SZU

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 vydáva nasledovné nariadenie pre ubytovanie v ubytovacích zariadeniach Slovenskej zdravotníckej univerzity pre akademický rok 2021/2022. Ubytovanie bude umožnené výlučne plne zaočkovaným študentom. Nezaočkovaní študenti…

Details

Pokyny pre ubytovanie v ubytovacích zariadeniach Slovenskej zdravotníckej univerzity pre akademický rok 2021/2022

Študent, ktorý má pridelené ubytovanie sa môže ubytovať od 2.9. do 16.9.2021 na recepcii ubytovacieho zariadenia SZU Limbová 12, Bratislava, resp. ubytovacieho zariadenia SZU na Bernolákovej ul. V Banskej Bystrici a to vždy v pracovný deň, v pondelok až štvrtok od 9.00 hod. do 14.00 hod, v piatok do 12.00 hod. Pri zápise na ubytovanie…

Details

Na záchrane detí z tábora v Turčeku sa podieľal aj študent FOaZOŠ

Počas záchrannej akcie v noci zo 16. na 17. augusta 2021 v detskom tábore v  Turčeku, ktorým sa prehnala veterná smršť a silná búrka, sa podieľal aj Lukáš Valla, študent 2. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť FOaZOŠ. V tábore pracoval ako zdravotník a získané vedomosti a zručnosti uplatnil počas profesionálne odvedenej prvej pomoci a…

Details

ŠVOČ v akademickom roku 2020/2021

ŠVOČ v akademickom roku 2020/2021 Dňa 4. mája 2021 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií uskutočnila XVI. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave, ktorá sa konala pod záštitou prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH, poverená výkonom funkcie dekana FOaZOŠ SZU v Bratislave. Víťazi XVI. Fakultnej konferencie ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave: 1.…

Details

VK/17/2021 – Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre FZ BB

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 Zákona č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: Odborný asistent 1 miesto pre študijný program…

Details