Úspech študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti FOaZOŠ na súťaži posádok rýchlej zdravotníckej služby

Študenti 3. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť sa zúčastnili na súťaži profesionálnych posádok rýchlej zdravotnej služby v priestoroch futbalového štadióna Tehelné pole v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 13 posádok rôznych poskytovateľov ako aj študentov zdravotníckych vysokých škôl. Prvé miesto obsadili naši študenti Anton Rafaj a Matúš Janiga a tretie miesto získali rovnako naši študenti Ema Zaťková a Dominik Poizl.

Minor Use Minor Species Development of Drugs (R01)

Názov projektu: Minor Use Minor Species Development of Drugs (R01) Dátum vydania: 3.5.2024 Dátum ukončenia: 30.1.2027 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) vydáva Úrad pre potraviny a liečivá (FDA), Centrum veterinárnej medicíny (CVM) a žiada o grant na výskumný projekt (R01) inštitúcie alebo organizácie, ktoré navrhujú vyvinúť alebo podporiť rozvoj určené nové liečivá…

Details

Výberové konanie 26/2024 na 1 funkčné miesto odborného asistenta na Katedre spoločných disciplín, 2 funkčné miesta asistenta pre študijný program ošetrovateľstvo, 1 funkčné miesto asistenta pre študijný program fyzioterapia

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici nasledovne: Odborný asistent – učiteľ latinského jazyka pre…

Details

Výberové konanie 25/2024 na 1 vedúce miesto na Katedru ošetrovateľstva

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pre Fakultu zdravotníctva…

Details

Výberové konanie 24/2024 na 1 funkčné miesto docenta ošetrovateľstva na Katedru ošetrovateľstva

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent na Fakultu zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici nasledovne: 1 funkčné miesto docenta ošetrovateľstva na…

Details

Výberové konanie 23/2024 na 1 funkčné miesto profesora na Katedru ošetrovateľstva

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesor na Fakultu zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru…

Details

DEŇ ČÍNSKEHO JAZYKA

Dňa 1. mája 2024 Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny pri Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici realizovala v Parku pod Pamätníkom SNP aktivity ku Dňu čínskeho jazyka. Pod vedením pána prof. LI Chunri a Mgr. Mareka Školudu bolo pre obyvateľov a priaznivcov Konfuciovej učebne zrealizované cvičenie TAIJI a WUSHU. Deti mali možnosť vyskúšať…

Details

Prvý Fakultný deň pohybu

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií dňa 25.04.2024 organizovala 1. Fakultný deň pohybu pri príležitosti Svetového dňa pohybu, ktorý si pripomenulo 148 bežcov z toho 103 žien a 45 mužov 3 kilometrovým behom okolo Štrkoveckého jazera v Ružinove. Do behu sa zapojili študenti ale aj pedagógovia, ktorí boli rozdelení do 2 kategórií: muži a ženy. V každej kategórií sa umiestnili študenti na…

Details

SZU sa prezentovala v rámci „Dní praktickej obezitológie“

V rámci jubilejného 10. ročníka celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou „Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu“, ktorej spoluorganizátorom bola aj Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, si celkovo 68 tematických prednášok vypočulo vyše 300 účastníkov. Konferenciu organizovala koncom apríla Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SSVPL v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou praktickej obezitológie (SSPO), Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a Slovenskou komorou…

Details

Výberové konanie 22/2024 na 1 pracovné miesto výskumného pracovníka

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave nasledovne:  1 výskumný pracovník na ústav…

Details