Habilitačné konanie – RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH (31. 1. 2022 – 29. 9. 2022)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31.1.2022 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Verejné zdravotníctvo Téma habilitačnej práce Úloha hyperbarickej oxygenoterapie v terciárnej prevencii a jej prínos z pohľadu verejného zdravotníctva Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh členov Oponentské posudky…