Habilitačné konanie – MUDr. Miroslav Kilian, PhD. (22. 3. 2022 – 13. 6. 2022)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.03.2022 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor 7.1.7. chirurgia Téma habilitačnej práce Moderné diagnostické a liečebné armamentárium v končatinovej traumatológii Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF…

Habilitačné konanie – RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH (31. 1. 2022 – 29. 9. 2022)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31.1.2022 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Verejné zdravotníctvo Téma habilitačnej práce Úloha hyperbarickej oxygenoterapie v terciárnej prevencii a jej prínos z pohľadu verejného zdravotníctva Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh členov Oponentské posudky…

Habilitačné konanie – MUDr. Miroslav Žigrai, PhD. (22. 3. 2022 – 13. 6. 2022)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.05.2021 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor 7.1.4. vnútorné choroby Téma habilitačnej práce Wilsonova choroba Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Rozhodnutie Prezenčná listina zo…

Habilitačné konanie – MUDr. Ľubica Harvanová, PhD. (10. 5. 2021 – 25. 10. 2021)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30.04.2021 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor 7.1.4. vnútorné choroby Téma habilitačnej práce Komplikácie po alogénnej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF…

Habilitačné konanie – RNDr. Elena Szabová, CSc. (2. 8. 2019 – 10. 9. 2020)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 02.08.2019 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Verejné zdravotníctvo Téma habilitačnej práce Monitorovanie a hodnotenie genetickej, reprodukčnej a environmentálnej záťaže ľudskej populácie Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR FVZ…

Habilitačné konanie: RNDr. Roman Mezencev, MS, PhD. (13. 12. 2017 – 13. 12. 2017)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.5.2017 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo Téma habilitačnej práce „Význam papilolomavírusov v etiológii neanogenitálnych zhubných nádorov: Implikácie pre verejné zdravotníctvo“ Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh členov Návrh HK k…

Habilitačné konanie – JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. (18. 10. 2017 – 7. 2. 2018)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.10.2017 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo Téma habilitačnej práce Prěnosné pohlavní choroby a kriminalita v ČR Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh členov Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR FVZ SZU…

Habilitačné konanie – RNDr. Andrea Čipáková, PhD. (19. 6. 2017 – 16. 5.2018)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19. 6. 2017 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z knižnice Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo Téma habilitačnej práce Migrácia kontaminantov v článkoch potravového reťazca Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh členov Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR FVZ SZU Rozhodnutie Prezenčná…

Habilitačné konanie – PhDr. Elena Žiaková, PhD. (25. 5. 2017 – 13. 12. 2017)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25. 5. 2017 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z knižnice Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo Téma habilitačnej práce Fyzioterapia v prevencii chronických bolestí chrbta Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh členov Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR FVZ SZU Rozhodnutie Prezenčná…