Rektor univerzity ocenil študentov aj pedagógov

Medzinárodný deň študentov si Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave každoročne pripomína oceňovaním študentov a pedagógov, ktorí svojim prístupom a aktivitami úspešne reprezentujú univerzitu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Z rúk rektora SZU Dr. h. c. prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. si akademické pochvaly prebralo 10 študentov a ďakovné listy rektora 9 pedagógov.  Ocenení študenti:  FOaZOŠ:  Natália…

Výsledok VK/38/2023 na 1 funkčné miesto odborný asistent pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Katedre preventívnej a klinickej medicíny, 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Oddelení toxikológie Ústavu pracovnej zdravotnej služby, 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Ústave biofyziky, informatiky a bioštatistiky (22.11.-6.12.2023)

DOKUMENTY: DOC776 DOC777 DOC778 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné…

Výsledok VK/37/2023 na 1 miesto vedúceho Katedry preventívnej a klinickej medicíny (22.11.-6.12.2023)

DOKUMENTY: DOC779 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v…

Výsledok VK/36/2023 na 1 funkčné miesto profesora na Katedru manažmentu a ekonomiky zdravotníctva (22.11.-6.12.2023)

DOKUMENTY: DOC775 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru manažmentu…

… POHYB LIEČI

Katedra fyzioterapie zorganizovala dňa 21.11.2023 pre zamestnancov a študentov SZU edukačnú aktivitu k problematike predsunutého držania hlavy v dôsledku používania mobilných telefónov. Je to mimoriadne aktuálna téma, keďže následkami nesprávneho držania hlavy v súčasnosti bojuje veľké množstvo ľudí.  Členovia katedry boli všetkým záujemcom k dispozícii od 8:30 do 12:00 h, kedy ich podrobne oboznámili s…

Laboratórna medicína a Všeobecné lekárstvo 2023

V dňoch 15. a 16. novembra 2023 sa v Bratislave  uskutočnilo už 3 spoločné odborné podujatie s názvom Laboratórna medicína a Všeobecné lekárstvo 2023 „Posilnenie odbornej spolupráce a výmena poznatkov“ určené všeobecným lekárom a lekárom laboratórnej medicíny a laboratórnym diagnostikom. Odbornými garantmi tohto podujatia boli prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH vedúca Katedry všeobecného lekárstva LF SZU a prof. MUDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA…