NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum ukončenia: 8.1.2028 Účel projektu: NIDCD sa zaväzuje identifikovať účinné intervencie na diagnostiku, prevenciu alebo liečbu porúch komunikácie podporou dobre navrhnutých a dobre vykonaných klinických štúdií. Táto výzva podporuje vyšetrovateľom iniciované nízkorizikové klinické štúdie zamerané na poslanie a výskumné záujmy NIDCD.…

Information and Practice Needs Relevant to Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Information and Practice Needs Relevant to Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 20.11.2024 Účel projektu: Iniciatíva National Institutes of Health (NIH) Tackling Acquisition of Language in Kids (TALK) sa snaží podporovať aktivity na lepšie pochopenie raného učenia sa jazyka. NIH TALK pozýva prihlášky do výskumných projektov, ktorých cieľom je…

Leveraging Extant Data to Understand Developmental Trajectories of Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Leveraging Extant Data to Understand Developmental Trajectories of Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 17.11.2024 Účel projektu: Iniciatíva National Institute of Health (NIH) Tackling Acquisition of Language in Kids (TALK) sa snaží podporovať aktivity na lepšie pochopenie raného učenia sa jazyka. NIH TALK pozýva prihlášky na výskumné projekty, ktorých…

Revision Applications for Validation of Biomarker Assays Developed Through NIH-Supported Research Grants (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Revision Applications for Validation of Biomarker Assays Developed Through NIH-Supported Research Grants (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.10.2026 Účel projektu: Táto výzva podporuje Národný onkologický inštitút (NCI) so žiadosťami o revíziu (predtým nazývané „konkurenčné revízie“) z výskumných projektov NCI R01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by mali navrhnúť projekty, od…

Data Standards for Tobacco Research and Scientific Review Phase 2

Názov projektu: Data Standards for Tobacco Research and Scientific Review Phase 2 Dátum ukončenia: 14.10.2028 Účel projektu: Centrum pre tabakové výrobky (CTP) pri Food and Drug Administration (FDA) pozýva žiadosti na projekty vývoja dátových štandardov a terminológie na podporu vysokokvalitného výskumu tabaku, zefektívnenie vedeckého preskúmania a hodnotenia a v konečnom dôsledku na zlepšenie výsledkov verejného…

Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R34 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 20.3.2025 Účel projektu: Účelom tejto výzvy  je podporiť vývoj a testovanie vylepšených modelov starostlivosti, ktoré optimálne integrujú HIV, hepatitídu B a C, závislosť a služby primárnej starostlivosti. Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) sa…

Mechanistic Research on Neuromodulation for Substance Use Disorders Treatment (R61/R33 Basic Experimental Studies with Humans Required)

Názov projektu: Mechanistic Research on Neuromodulation for Substance Use Disorders Treatment (R61/R33 Basic Experimental Studies with Humans Required) Dátum ukončenia: 15.8.2026 Účel projektu: Účelom tejto výzvy  je podporiť klinický výskum, ktorý identifikuje a potvrdí nové ciele pre neinvazívnu stimuláciu mozgu (NIBS) na liečbu porúch súvisiacich s užívaním látok (SUD) a poruchami užívania látok (SUD) –…

Exploratory studies to investigate mechanisms of HIV infection, replication, latency, and/or pathogenesis in the context of substance use disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Exploratory studies to investigate mechanisms of HIV infection, replication, latency, and/or pathogenesis in the context of substance use disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 15.8.2025 Účel projektu: Táto výzva podporí vysoko rizikové štúdie s vysokým dopadom, ktoré 1) vyvíjajú alebo aplikujú nové nástroje alebo technológie alebo 2) testujú nové hypotézy na…

HIV Vaccine Research and Design (HIVRAD) Program (P01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HIV Vaccine Research and Design (HIVRAD) Program (P01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.3.2026 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporovať viaczložkové, multidisciplinárne projekty, ktoré sa zaoberajú vedeckými otázkami relevantnými pre výskum objavovania profylaktickej vakcíny proti AIDS. Môže byť zahrnuté rozsiahle hodnotenie koncepcií vakcín na modeloch primátov (okrem človeka). Viac informácii o projekte:…

Mechanistic Research on Neuromodulation for Substance Use Disorders Treatment (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mechanistic Research on Neuromodulation for Substance Use Disorders Treatment (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 15.8.2026 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť klinický výskum, ktorý identifikuje a potvrdí nové ciele pre neinvazívnu stimuláciu mozgu (NIBS) a neurobiologické, kognitívne a behaviorálne reakcie na NIBS súvisiace s poruchou užívania látok (SUD), ktoré môžu predchádzať…