Advanced Development of Informatics Technologies for Cancer Research and Management (U24 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Advanced Development of Informatics Technologies for Cancer Research and Management (U24 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.12.2023 Dátum ukončenia: 16.11.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je pozvať aplikácie Cooperative Agreement (U24) na pokročilý vývoj a vylepšenie nových informačných technológií s cieľom zlepšiť získavanie, analýzu, vizualizáciu a interpretáciu údajov v…

Development of Innovative Informatics Methods and Algorithms for Cancer Research and Management (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Development of Innovative Informatics Methods and Algorithms for Cancer Research and Management (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.12.2023 Dátum ukončenia: 16.11.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je pozvať žiadosti o granty na prieskumný/vývojový výskum (R21) na inovatívne informačné metódy a algoritmy s cieľom zlepšiť získavanie, analýzu, vizualizáciu alebo…

Multidisciplinary Studies of HIV/AIDS and Aging (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Multidisciplinary Studies of HIV/AIDS and Aging (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.12.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2027 Účel projektu: Toto NOFO pozýva aplikácie na priesečník HIV a starnutia tým, že navrhuje výskum, ktorého cieľom je splniť nasledujúce ciele: 1) Zlepšiť pochopenie biologických, klinických a sociálno-behaviorálnych aspektov starnutia prostredníctvom infekcie HIV a jej liečby; a 2)…

Discovery of in vivo Chemical Probes for the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Discovery of in vivo Chemical Probes for the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.12.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (NOFO) je podporiť výskumníkov, ktorí majú záujem a schopnosť spojiť úsilie pri objavení chemických sond in vivo pre nové mozgové ciele. Očakáva sa, že žiadatelia budú mať…

National Cancer Institute’s Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: National Cancer Institute’s Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 15.12.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) žiada Národný onkologický inštitút (NCI) výskumné projekty, ktoré realizujú klinické štúdie iniciované výskumníkom v počiatočnej fáze (Fáza 0, I a II)…

Cancer Prevention and Control Clinical Trials Grant Program (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Cancer Prevention and Control Clinical Trials Grant Program (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 15.12.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) vyzýva Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o podporu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim v súvislosti s programovými záujmami NCI divízie prevencie rakoviny a/alebo divízie NCI pre kontrolu…

Streamlining mental health interventions for youth living with HIV in Low- and Middle-Income Countries (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Streamlining mental health interventions for youth living with HIV in Low- and Middle-Income Countries (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 5.12.2023 Dátum ukončenia: 13.8.2024 Účel projektu: Existuje praktická potreba vyvinúť zjednodušené verzie intervencií v oblasti duševného zdravia pre mladých ľudí žijúcich s HIV (YLWH), ktoré možno reálne implementovať a rozšíriť v krajinách s…

Integrated Functional Mapping and Molecular Profiling of Cell Ensembles Encoding the Effects of Addictive Substances in Rodents (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Integrated Functional Mapping and Molecular Profiling of Cell Ensembles Encoding the Effects of Addictive Substances in Rodents (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 7.12.2023 Dátum ukončenia: 24.2.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) sa zameriava na podporu výskumných programov, ktoré prijímajú inovatívne škálovateľné technológie na inventarizáciu, registráciu a molekulárny profil…

Interplay of Autophagy Regulated Cell Death and HIV Pathogenesis in Substance Use Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Interplay of Autophagy Regulated Cell Death and HIV Pathogenesis in Substance Use Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 6.12.2023 Dátum ukončenia: 15.11.2024 Účel projektu: Cieľom oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť štúdie na rozšírenie našich vedomostí o mechanizmoch poháňajúcich autofágiu a na identifikáciu autofágových dráh, ktoré možno využiť na kontrolu…

Interplay of Autophagy Regulated Cell Death and HIV Pathogenesis in Substance Use Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Interplay of Autophagy Regulated Cell Death and HIV Pathogenesis in Substance Use Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 6.12.2023 Dátum ukončenia: 15.11.2024 Účel projektu: Cieľom oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť štúdie na rozšírenie našich vedomostí o mechanizmoch poháňajúcich autofágiu a na identifikáciu autofágových dráh, ktoré možno využiť na kontrolu…