Collaborative Research Using Biosamples from Type 1 Diabetes Clinical Studies (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Collaborative Research Using Biosamples from Type 1 Diabetes Clinical Studies (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.7.2022 Dátum otvorenia: 28.1.2023 Dátum ukončenia: 27.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva na podávanie žiadostí o štúdie etiológie a patogenézy diabetu 1. typu s použitím údajov a vzoriek z klinických štúdií…

Epigenetic Mechanisms Regulating HIV CNS Latency and Neuropathogenesis Using Novel Single Cell Technologies (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Epigenetic Mechanisms Regulating HIV CNS Latency and Neuropathogenesis Using Novel Single Cell Technologies (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.7.2022 Dátum otvorenia: 5.11.2022 Dátum ukončenia: 6.12.2022 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť štúdie o epigenetických mechanizmoch regulujúcich latenciu centrálneho nervového systému (CNS) HIV a/alebo neuropatogenézu pomocou in-vitro…

BRAIN Initiative: Transformative Brain Non-invasive Imaging Technology Development (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Transformative Brain Non-invasive Imaging Technology Development (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.7.2022 Dátum otvorenia: 13.9.2022 Dátum ukončenia: 14.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) požaduje aplikácie pre tímovo orientovaný vývoj a overenie inovatívnych neinvazívnych zobrazovacích technológií, ktoré by mohli mať transformačný vplyv na štúdium mozgových funkcií/konektivity. Očakáva…

Data Coordinating Center for Multi-Site Investigator-Initiated Clinical Trials (Collaborative U24 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Data Coordinating Center for Multi-Site Investigator-Initiated Clinical Trials (Collaborative U24 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.7.2022 Dátum otvorenia: 11.9.2022 Dátum ukončenia: 12.9.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) podporuje žiadosti pre spolupracujúce koordinačné centrum údajov (DCC) pre klinické skúšky na viacerých miestach iniciované skúšajúcim vrátane účinnosti, porovnávacej účinnosti, pragmatických a/alebo realizačných…

Prevention and Treatment through a Comprehensive Care Continuum for HIV-affected Adolescents in Resource Constrained Settings Implementation Science Network (PATC³H-IN) Clinical Research Centers (UG1 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Prevention and Treatment through a Comprehensive Care Continuum for HIV-affected Adolescents in Resource Constrained Settings Implementation Science Network (PATC³H-IN) Clinical Research Centers (UG1 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 22.7.2022 Dátum otvorenia: 6.11.2022 Dátum ukončenia: 7.12.2022 Účel projektu: Tento FOA pozýva prihlášky na účasť na dohode o spolupráci v rámci výskumného programu na podporu…

Biology of Bladder Cancer (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Biology of Bladder Cancer (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 26.7.2022 Dátum otvorenia: 5.9.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti, ktoré skúmajú biológiu a základné mechanizmy rakoviny močového mechúra. Rakovina močového mechúra je závažným zdravotným problémom v Spojených štátoch aj celosvetovo. Vzhľadom na vysoký výskyt a…