Alcohol Treatment, Pharmacotherapy, and Recovery Research (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Alcohol Treatment, Pharmacotherapy, and Recovery Research (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 9.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o mechanizmus vyžadovaný klinickou skúškou R01 so zameraním na liečbu alkoholu a výskum obnovy. Toto NOFO sa široko zameria na témy relevantné pre liečbu a…

Engaging Survivors of Sexual Violence and Trafficking in HIV and Substance Use Disorder Services (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Engaging Survivors of Sexual Violence and Trafficking in HIV and Substance Use Disorder Services (R34 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 21.8.2023 Dátum ukončenia: 6.8.2024 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť prieskumný výskum a predbežné zásahy na riešenie vzájomne súvisiacich a zložených kontextových faktorov, ktoré prispievajú k užívaniu látok…

Mechanisms that Impact Cancer Risk with Use of Incretin Mimetics (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mechanisms that Impact Cancer Risk with Use of Incretin Mimetics (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 23.8.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) vyzýva Národný onkologický inštitút (NCI) prihlášky na štúdie iniciované výskumnými pracovníkmi, ktoré sa zaoberajú mechanizmami, ktorými sú inkretínové mimetiká, konkrétne peptid podobný glukagónu (GLP)-1…

Seamless Early-Stage Clinical Drug Development (Phase 1 to 2a) for Novel therapeutic Agents for the Spectrum of Alzheimer’s Disease (AD) and AD-related Dementias (ADRD) (UG3/UH3 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Seamless Early-Stage Clinical Drug Development (Phase 1 to 2a) for Novel therapeutic Agents for the Spectrum of Alzheimer’s Disease (AD) and AD-related Dementias (ADRD) (UG3/UH3 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 24.8.2023 Dátum ukončenia: 20.11.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je pozvať žiadosti, ktoré spájajú nezávislé protokoly pre klinické skúšky…

Planning for Product Development Strategy (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Planning for Product Development Strategy (R34 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.8.2023 Dátum ukončenia: 5.12.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť vývoj komplexnej a dobre definovanej stratégie vývoja produktov pre ďalšiu generáciu liečby HIV a komorbidít spojených s HIV, koinfekcií a komplikácií a preventívnych stratégií pre HIV…

Research Projects to Enhance Applicability of Mammalian Models for Translational Research (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Research Projects to Enhance Applicability of Mammalian Models for Translational Research (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 18.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) vyzýva Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o projekty na rozšírenie, zlepšenie alebo transformáciu užitočnosti modelov rakoviny cicavcov a nádorov pre translačný výskum.…

Analytical and Clinical Validation of Biomarkers for Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Analytical and Clinical Validation of Biomarkers for Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 16.8.2023 Dátum ukončenia: 6.3.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva žiadosti na urýchlenie zavedenia účinných a spoľahlivých biomarkerov Alzheimerovej choroby (AD) a demencií súvisiacich s AD (ADRD) na použitie pri liečbe/objavovaní…

Device Based Treatments for Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Device Based Treatments for Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 17.8.2023 Dátum ukončenia: 14.8.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je urýchliť vývoj zariadení na liečbu porúch užívania látok (SUD). Pokračujúci pokrok v technológiách ponúka bezprecedentné príležitosti na vývoj neuromodulačných alebo neurofyziologických zariadení, ktoré sú bezpečnou a…

Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Predoctoral Fellowship (Parent F31)

Názov projektu: Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Predoctoral Fellowship (Parent F31) Dátum vydania: 17.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Účelom ocenenia Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Preddoctoral Fellowship (Parent F31) je umožniť nádejným preddoktorským študentom získať individualizované, mentorované výskumné školenia od vynikajúcich sponzorov fakulty a zároveň vykonávať…

Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o voliteľný mechanizmus klinického skúšania R01 so zameraním na zdravotné služby súvisiace s alkoholom. Toto NOFO sa vo všeobecnosti zameria na odstránenie rozdielov v liečbe jednotlivcov s poruchou užívania alkoholu…