Long-Acting Drug Delivery Systems for ART Optimization in Children Living with HIV-1 II (LADDS II) (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Long-Acting Drug Delivery Systems for ART Optimization in Children Living with HIV-1 II (LADDS II) (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.3.2024 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je urýchliť vývoj bezpečných a účinných systémov podávania liekov s dlhodobým účinkom na zlepšenie a zjednodušenie liečby HIV-1 u detí. Toto NOFO pozýva žiadateľov zapojených…

Targeting Inflammasomes in HIV and Substance Use (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Targeting Inflammasomes in HIV and Substance Use (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.3.2025 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je podporiť výskum zameraný na preskúmanie mechanizmov aktivácie zápalu a ich prepojenia s neurokognitívnou poruchou (NCD) a imunitnou funkciou u ľudí s HIV a poruchami užívania látok (SUD). Toto NOFO podporuje štúdie na…

Targeting Inflammasomes in HIV and Substance Use (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Targeting Inflammasomes in HIV and Substance Use (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.3.2025 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je podporiť výskum zameraný na preskúmanie mechanizmov aktivácie zápalu a ich prepojenia s neurokognitívnou poruchou (NCD) a imunitnou funkciou u ľudí s HIV a poruchami užívania látok (SUD). Toto NOFO podporuje štúdie na…

Translational Research Toward Development of a Kaposi Sarcoma Herpesvirus (KSHV) Vaccine (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Translational Research Toward Development of a Kaposi Sarcoma Herpesvirus (KSHV) Vaccine (U01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 5.12.2024 Účel projektu: Prostredníctvom tejto výzvy má Národný onkologický inštitút v úmysle podporiť základný a translačný výskum, ktorý bude viesť vývoj profylaktickej alebo terapeutickej vakcíny proti herpesvírusu proti Kaposiho sarkómu (KSHV). Profylaktická vakcína proti KSHV by…

NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum ukončenia: 8.1.2028 Účel projektu: NIDCD sa zaväzuje identifikovať účinné intervencie na diagnostiku, prevenciu alebo liečbu porúch komunikácie podporou dobre navrhnutých a dobre vykonaných klinických štúdií. Táto výzva podporuje vyšetrovateľom iniciované nízkorizikové klinické štúdie zamerané na poslanie a výskumné záujmy NIDCD.…

Information and Practice Needs Relevant to Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Information and Practice Needs Relevant to Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 20.11.2024 Účel projektu: Iniciatíva National Institutes of Health (NIH) Tackling Acquisition of Language in Kids (TALK) sa snaží podporovať aktivity na lepšie pochopenie raného učenia sa jazyka. NIH TALK pozýva prihlášky do výskumných projektov, ktorých cieľom je…

Leveraging Extant Data to Understand Developmental Trajectories of Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Leveraging Extant Data to Understand Developmental Trajectories of Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 17.11.2024 Účel projektu: Iniciatíva National Institute of Health (NIH) Tackling Acquisition of Language in Kids (TALK) sa snaží podporovať aktivity na lepšie pochopenie raného učenia sa jazyka. NIH TALK pozýva prihlášky na výskumné projekty, ktorých…

Revision Applications for Validation of Biomarker Assays Developed Through NIH-Supported Research Grants (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Revision Applications for Validation of Biomarker Assays Developed Through NIH-Supported Research Grants (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.10.2026 Účel projektu: Táto výzva podporuje Národný onkologický inštitút (NCI) so žiadosťami o revíziu (predtým nazývané „konkurenčné revízie“) z výskumných projektov NCI R01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by mali navrhnúť projekty, od…

Data Standards for Tobacco Research and Scientific Review Phase 2

Názov projektu: Data Standards for Tobacco Research and Scientific Review Phase 2 Dátum ukončenia: 14.10.2028 Účel projektu: Centrum pre tabakové výrobky (CTP) pri Food and Drug Administration (FDA) pozýva žiadosti na projekty vývoja dátových štandardov a terminológie na podporu vysokokvalitného výskumu tabaku, zefektívnenie vedeckého preskúmania a hodnotenia a v konečnom dôsledku na zlepšenie výsledkov verejného…

Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R34 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 20.3.2025 Účel projektu: Účelom tejto výzvy  je podporiť vývoj a testovanie vylepšených modelov starostlivosti, ktoré optimálne integrujú HIV, hepatitídu B a C, závislosť a služby primárnej starostlivosti. Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) sa…