Kontaktné informácie

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave,
Limbová 12,
833 03
Bratislava

+421 2 59 370 550 – spojovateľ

Kontaktujte nás

Odoslať