Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Fakulta zdravotníctva so sídlom
v Banskej Bystrici

POZVÁNKA

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH si Vás dovoľuje pozvať na slávnostnú promóciu absolventov Fakulty zdravotníctva SZU dňa 24. júna 2024 v aule Polyfunkčného zariadenia SZU v Banskej Bystrici.

.. harmonogram