Špecializačné štúdium - ďalšie vzdelávanie

Termíny skúšok

AKREDITOVANÉ CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI
certifikovaná pracovná činnosťzdravotnícke povolanieplatnosťodborný garanttermín skúšok
abdominálna ultrasonografia u dospelýchlekár5 rokovdoc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.6.3.2024, 19.6.2024,09/2024,12/2024
diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopialekár5 rokovMUDr. Daniel Malík, PhD.02/2024,05/2024,09/2024,12/2024
diagnostická a intervenčná kolonoskopialekár5 rokovMUDr. Tatiana Novotná, PhD. 23.2.2024, 27.4.2024, 27.9.2024,12/2024
dorastové lekárstvolekár5 rokovprof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.02/2024,05/2024,09/2024,12/2024
echokardiografialekár5 rokovprof. MUDr. Iveta Šimková, CSc. , FESC, FACC12.1.2024; 17.5.2024,09/2024,12/2024
endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografialekár5 rokovdoc. MUDr., Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH 23.2.2024, 27.4.2024, 27.9.2024,12/2024
expertná kolposkopialekár5 rokovMUDr. Miroslav Klačko .20.3.2024, 19.6.2024,09/2024,12/2024
farmakoekonomikalekár5 rokovPharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH02/2024,05/2024,09/2024,12/2024
chirurgia prsníkalekár5 rokovdoc. MUDr. Bernadič, PhD.12.3.2024, 14.5.2024,06/2024,12/2024
implantácia kardiostimulátorovlekár5 rokovMUDr. Gabriela Kaliská, CSc.02/2024,05/2024,09/2024,12/2024
intervenčná rádiológialekár5 rokovdoc. MUDr. Peter Bořuta, CSc19.-21.3.2024,11.-13.6.2024, 09/2024, 19.-21.11.2024, 19.12.2024
intervenčná ultrasonografia v urológiilekár5 rokov MUDr.Vladimír Baláž , PhD.02/2024,05/2024,09/2024,12/2024
klinické skúšanie liekovlekár5 rokovMUDr. Helena Glasová, PhD.02/2024,05/2024,09/2024,12/2024
mikrochirurgia okalekár5 rokovprof. MUDr. Petr Kolář, PhD.20.3.2024, 19.6.2024,09/2024,12/2024
zabezpečovanie kvality transfúznych liekovlekár5 rokovMgr. Jarmila Bartošová02/2024,05/2024,09/2024,12/2024
revízne zubné lekárstvozubný lekár5 rokovMUDr. Andrea Nováková, PhD.12.3.2024, 14.5.2024,06/2024,12/2024
farmakoekonomikafarmaceut5 rokovPharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH02/2024,05/2024,09/2024,12/2024
príprava cytostatíkfarmaceut5 rokovdoc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.13.-14.3.2024, 11.-12.6.2024,09/2024,12/2024
revízne lekárenstvofarmaceut5 rokovPharmDr. Renáta Midlerová02/2024,05/2024,09/2024,12/2024
zabezpečovanie kvality transfúznych liekovfarmaceut5 rokovMgr. Jarmila Bartošová02/2024,05/2024,09/2024,12/2024
zabezpečovanie kvality transfúznych liekovlaboratórny diagnostik5 rokovMgr. Jarmila Bartošová20.3.2024, 19.6.2024,09/2024,12/2024
psychosociálna rehabilitácialiečebný pedagóg5 rokovPaedDr. Erika Kovácsová, PhD.02/2024,05/2024,09/2024,12/2024
včasná intervencialiečebný pedagóg5 rokovPaedDr. Erika Kovácsová, PhD.02/2024,05/2024,09/2024,12/2024
dopravná psychológiapsychológ5 rokovPhDr. František Skokan, PhD.12.2.2024, 06.06.2024,09/2024,12/2024
zabezpečovanie kvality transfúznych liekovzdravotnícky laborant s VŠV II.st.5 rokovMgr. Jarmila Bartošová02/2024,05/2024,09/2024,12/2024
orofaryngeálna dysfágia u dospelých a detská dysfágialogopéd5 rokovPeadDr. Barbora Bunová20.3.2024, 19.6.2024,09/2024,12/2024