Špecializačné štúdium - ďalšie vzdelávanie

Termíny skúšok

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA
špecializačný študijný odborzdravotnícke povolaniedátum rozhodnutiaplatnosťgarant špecializačného odborutermíny skúšok
akupunktúralekár7/6/20225 rokovMUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.22.2.2024, 20.6.2024,09/2024,12/2024
algeziológialekár10/21/20215 rokovdoc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.9.2.2024, 17.4.2024, 27.9.2024, 22.11.2024
anestéziológia a intenzívna medicínalekár4/20/20215 rokovdoc. MUDr. Milan Májek, CSc.11.3.2024, 5.6.2024,09/2024,12/2024
angiológialekár6/4/20215 rokovprof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.,FESC,FACC12.1.2024; 17.5.2024,09/2024,12/2024
cievna chirurgialekár1/6/20215 rokovdoc. MUDr. Peter Baláž, PhD., MPH, FEBPS22.3.2024, 31.5.2024, 15.10.2024, 29.11.2024
čeľustná ortopédiazubný lekár4/20/20215 rokovMUDr. Simona Dianišková, PhD, MPH25.3.2024,2.4.2024,28.10.2024,4.11.2024
dermatovenerológialekár4/20/20215 rokovdoc. MUDr. Zoltán Szép, PhD.21.4.2024, 6.6.2024, 26.9.2024, 3.12.2024
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživylekár4/20/20215 rokovdoc. MUDr. Branislav Vohnout,PhD.12.2.2024, 1.4.2024, 09/2024,12/2024
endokrinológialekár4/26/20215 rokovdoc. MUDr. Ján Podoba, CSc.28.3.2024, 5.6.2024,06/2024,09/2024,12/2024
farmaceutická technológiafarmaceut6/20/20225 rokovPharmDr. Desana Matúšová, PhD.25.3.2024, 22.8.2024,09/2024,12/2024
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácialekár10/21/20215 rokovdoc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.29.1.2024, 18.3.2024,06/2024,09/2024,12/2024
gastroenterológialekár1/14/20215 rokovdoc. MUDr., Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH 23.2.2024, 27.4.2024, 27.9.2024,12/2024
gastroenterologická chirurgialekár1/14/20215 rokovprof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD. 25.1.2024, 18.4.2024, 18.7.2024,12/2024
geriatrialekár2/3/20215 rokovprof. MUDr. Pavel Weber, CSc.13.2.2024, 14.5.2024,10.9.2024,12/2024
gynekológia a pôrodníctvolekár1/14/20215 rokovdoc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.9.2.2024, 22.03.2024,09/2024,12/2024
hematológia a transfúziológialekár1/14/20215 rokovdoc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.6.2.2024, 21.5.2024, 28.5.2024,09/2024,12/2024
hepatológialekár8/1/20225 rokovdoc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.6.3.2024, 19.6.2024,09/2024,12/2024
hrudníková chirurgialekár4/20/20215 rokovprof. MUDr. Miroslav Janík, PhD.12.3.2024, 14.5.2024,06/2024,09/2024,12/2024
chirurgialekár1/14/20215 rokovprof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS8.3.2024, 7.6.2024,09/2024,12/2024
infektológialekár2/13/20215 rokovprof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.22.3.2024, 31.5.2024,09/2024,12/2024
kardiológialekár1/6/20215 rokovprof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.27.3.2024, 29.5.2024,09/2024,12/2024
klinická biochémialekár1/14/20215 rokovprof. MUDr., RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA22.-23.2.2024, 3.-4.7.2024,09/2024,12/2024
klinická farmáciafarmaceut8/1/20225 rokovdoc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.13.-14.3.2024 , 11.-12.6.2024,09/2024,12/2024
klinická farmakológialekár3/18/20215 rokovprof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.11.3.2024, 21.6.2024,09/2024,12/2024
klinická fyzikafyzik4/20/20225 rokovMgr. Jozef Grežďo, PhD. 12.03.2024, 25.06.2024 ,17.09.2024,12/2024
klinická logopédialogopéd4/20/20225 rokovPhDr. Ľubomíra Štenclová, PhD. 23.2.2024, 7.6. 2024, 30.9. 2024,12/2024
klinická mikrobiológialekár11/7/20225 rokovdoc. MUDr. Milan Nikš, CSc.12.3. 2024,04.6.2024 ,09/2024,12/2024
klinická psychológiapsychológ4/20/20225 rokovdoc. PhDr. Marta Popelková, phD.12.2.2024, 06.06.2024,09/2024,12/2024
laboratórna diagnostika v hematológii a transfúziológiilaboratórny diagnostik5/19/20235 rokovMUDr. Tatiana Prigancová, PhD.12.2.2024, 24.6. - 25.6.2024,09/2024,12/2024
laboratórna diagnostika v klinickej biochémiilaboratórny diagnostik8/4/20225 rokovMUDr. Anna Porubenová, MPH22.- 23.2.2024, 3.- 4.7.2024,09/2027,12/2024
laboratórna diagnostika v klinickej genetikelaboratórny diagnostik6/23/20225 rokovRNDr. Regina Lohajová - Behulová, PhD.21-22.3.2024;23 -24.5.2024,09/2024,12/2024,
laboratórna diagnostika v klinickej imunológii a alergológiilaboratórny diagnostik7/8/20215 rokovdoc. RNDr. Mira Horváthová, PhD.14.-15.3.2024, 30.-31.5.2024, 09/2024,12/2024
laboratórna diagnostika v klinickej mikrobiológiilaboratórny diagnostik3/25/20215 rokovdoc. RNDr. Danica Staneková - Valkovičová, PhD. 12.3.2024, 4.6.2024, 17.9.2024,12/2024
laboratórna medicínalaboratórny diagnostik8/4/20225 rokovMUDr. Anna Porubenová, MPH22.- 23.2.2024, 3.- 4.7.2024,09/2024,12/2024,
laboratórna medicína laboratórny diagnostiklekár8/4/20225 rokovprof. MUDr., RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA22.- 23.2.2024, 3.- 4.7.2024,09/2024,12/2024
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológiizdravotnícky laborant s VŠV II.st.5/19/20235 rokovMUDr. Jozef Lukáš, PhD.6.2.2024, 28.5.2024, 25.6.2024,12/2024
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémiizdravotnícky laborant s VŠV II.st.8/4/20225 rokovMUDr. Anna Porubenová, MPH22.- 23.2.2024, 3.- 4.7.2024,09/2024,12/2024
lekárenstvofarmaceut3/25/20215 rokovdoc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.13.-14.3.2024, 11.-12.6.2024,09/2024,12/2024
lekárska genetikalekár4/16/20215 rokovdoc. MUDr., RNDr. Juraj Šimko, PhD.21-22.3.2024;23 -24.5.2024,09/2024,12/2024
liečebná pedagogikaliečebný pedagóg1/9/20235 rokovPaedDr. Erika Kovácsová, PhD.5.2.2024 ,3.6.2024,9.9.2024,12/2024
materno-fetálna medicínalekár11/11/20205 rokovdoc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.1.3.2024, 24.5.2024,09/2024,12/2024
nefrológialekár2/3/20215 rokovdoc. MUDr. Adrián Okša, CSc.11.3.2024, 14.6.2024,09/2024,12/2024
neonatológialekár8/14/20235 rokovdoc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.11.3.2024, 14.6.2024,09/2024,12/2024
neurochirurgialekár7/13/20225 rokovprof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.28.2.2024, 27.3.2024,09/2024,12/2024
neurológialekár4/20/20215 rokovprof. MUDr. Ján Benetin, CSc.8.2.2024, 4.4.2024,09/2024,12/2024
neuropsychiatrialekár7/13/20225 rokovdoc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.7.3.2024, 24.5.2024,09/2024,12/2024
nukleárna medicínalekár6/21/20225 rokovdoc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.25-28.3.2024,27-31.5.2024,09/2024,12/2024
oftalmológialekár1/6/20215 rokovprof. MUDr. Petr Kolář, PhD.28.02.2024, 24.04.2024 , 09/2024, 19.06.2024,12/2024
onkológia v gynekológiilekár6/26/20195 rokovMUDr. Miroslav Klačko20.3.2024, 19.6.2024,09/2024,12/2024
onkológia v chirurgiilekár5/6/20195 rokovprof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.29.02.2024,16.05.2024,12.09.2024,12/2024
onkológia v urológiilekár7/18/20225 rokovprof. MUDr. Peter Bujdák.CSc22.2.2024, 18.4.2024,09/2024,12/2024
otorinolaryngológialekár6/20/20225 rokovdoc. MUDr. Pavel Doležal, CSc.25-26.1.2024, 18-19.4.2024, 17-18.7.2024, 7-8.11.2024
paliatívna medicína - predĺžená účinnosťlekár4/19/20235 rokovMUDr. Andrea Škripeková, PhD.7.3.2024, 7.6.2024, 09/2024,6.12.2024
patologická anatómialekár4/20/20215 rokovdoc. MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.23.2.2024 26.4.2024, 20.9.2024, 6.12.2024
pediatrialekár1/14/20215 rokovdoc. MUDr. Katarína Furková, CSc.8.2.2024, 16.5.2024,09/2024,12/2024
pediatrická anestéziológialekár12/31/20195 rokovprof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.23.2.2024, 23.5.2024,09/2024,12/2024
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživylekár7/8/20215 rokovdoc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.13.2.2024, 14.5.2024,09/2024,12/2024
pediatrická intenzívna medicínalekár10/21/20215 rokovprof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.23.2.2024, 23.5.2024,09/2024,12/2024
pediatrická nefrológialekár2/15/20225 rokovdoc. MUDr. Katarína Furková, CSc.8.2.2024, 16.5.2024,09/2024,12/2024
pediatrická pneumológia a ftizeológialekár2/24/20235 rokovMUDr. Zuzana Rennerová PhD..13.3.2024, 21.6.2024,09/2024,12/2024
pneumológia a ftizeológialekár4/20/20215 rokovMUDr. Štefan Laššán,PhD., MPH4.4.2024, 27.6.2024,09/2024,12/2024
poradenská psychológiapsychológ4/20/20225 rokovdoc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.18.1.2024, 15.4.2024,09/2024,12/2024
posudkové lekárstvolekár7/8/20215 rokovMUDr. Milica Suchánková, CSc.15.1.2024, 27.5.2024,09/2024,12/2024
pracovná a organizačná psychológiapsychológ4/20/20225 rokovPhDr. František Skokan, PhD.18.1.2024, 15.4.2024,09/2024,12/2024
pracovné lekárstvolekár10/21/20215 rokovdoc. MUDr. Igor Bátora, PhD.27.3.2024 a 22.5.2024,09/2024,12/2024
psychiatrialekár7/8/20215 rokovprof. MUDr. Jiři Horáček, PhD.6.2. 2024; 2. - 3. 5. 2024; 11. - 12. 6. 2024,09/2024, 12/2024
radiačná onkológialekár13.2.2015 rokovMUDr. Martin Chorváth, PhD. 21.03.2024 , 30.05.2024,09/2024,12/2024
rádiológialekár1/26/20215 rokovdoc. MUDr. Peter Bořuta, CSc.19.-21.3.2024,11.-13.6.2024,09/2024, 19.-21.11.2024, 19.12.2024
reumatológialekár1/6/20215 rokovprof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.18.3.2024, 17.6.2024,09/2024,12/2024
revízne lekárstvolekár8/2/20225 rokovMUDr. František Podivinský, PhD.12.2.2024,31.5.2024,09/2024,12/2024
sexuológialekár7/8/20215 rokovdoc. MUDr. Ľubomíra Izaková, PhD.29.2.2024, 30.5.2024,09/2024,12/2024
služby zdravia pri prácilekár10/21/20215 rokovMUDr. Ladislav Valach, PhD.27.3.2024, 22.5.2024,09/2024,12/2024
sociálna farmácia a organizácia zdravotníctvafarmaceut8/14/20235 rokovPharmDr. Adriana Ďurčanska, MBA13.-14.3.2024 , 11.-12.6.2024,09/2024,12/2024
súdne lekárstvolekár4/20/20225 rokovprof. Mudr. Jozef Šidlo, CSc., MPH12.2.2024, 22.5.2024,09/2024,12/2024
telovýchovné lekárstvolekár2/15/20225 rokovdoc. MUDr. Branislav Delej PhD., MPH16.5.2024, 20.6.2024,09/2024,12/2024
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctvelekár11/11/20205 rokovdoc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.13.2.2024, 31.5.2024,09/2024,12/2024
úrazová chirurgialekár1/14/20215 rokovDr.h.c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.15.2.2024, 20.6.2024,09/2024,12/2024
urgentná medicínalekár11/11/20205 rokovdoc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.13.3.2024, 14.5.2024,09/2024,12/2024
urológialekár7/8/20215 rokovprof. MUDr. Peter Bujdák.CSc22.2.2024, 18.4.2024,09/2024,12/2024
vnútorné lekárstvolekár5/17/20215 rokovdoc. MUDr. Naďa Rozumyková, PhD.20.3.2024, 20.6.2024,09/2024,12/2024
všeobecné lekárstvo lekár3/11/20215 rokovprof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA,. MPH15.1.2023, 8.-12.4.2023, 9.-13.9.2024,12/2024