Špecializačné štúdium - ďalšie vzdelávanie

Termíny skúšok

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA
špecializačný študijný odborzdravotnícke povolaniedátum rozhodnutiaplatnosťgarant špecializačného odborutermíny skúšok
akupunktúralekár6.7.20225 rokovMUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.16.2.2023, 22.6.2023, 28.9.2023, 7.12.2023
algeziológialekár10/21/20215 rokovdoc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.3.2.2023, 21.4.2023, 29.9.2023, 24.11.2023
anestéziológia a intenzívna medicínalekár4/20/20215 rokovdoc. MUDr. Milan Májek, CSc.5.1.2023, 7.6.2023, 11.9.2023, 15.11.2023
angiológialekár6/4/20215 rokovprof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.,FESC,FACC9.1.-13.1.2023, 15.5.-20.5.2023, 4.9.-8.9.2023, 6.11.-10.11.2023
cievna chirurgialekár1/6/20215 rokovdoc. MUDr. Peter Baláž, PhD., MPH, FEBPS5/2023, 11/2023
dermatovenerológialekár4/20/20215 rokovdoc. MUDr. Zoltán Szép, PhD.
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživylekár4/20/20215 rokovdoc. MUDr. Zbyněk Schroner, PhD.
endokrinológialekár6/26/20215 rokovdoc. MUDr. Ján Podoba, CSc.26.3.2023, 1.6.2023, 11.10.2023
ERCP10.3.2023, 12.5.2023, 12.9.2023, 24.10.2023
ezofagogastroduodenoskopialekár22.3.2023, 17.5.2023, 13.9.2023, 18.10.2023
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácialekár10/21/20215 rokovdoc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.20.-24.3.2023, 6.-10.11.2023
gastroenterológialekár1/14/20215 rokovprof. MUDr. Marian Bátovský, CSc., MPH24.2.2023, 28.4.2023, 29.9.2023,24.11.2023
gastroenterologická chirurgialekár1/14/20215 rokovprof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
geriatrialekár2/3/20215 rokovprof. MUDr. Pavel Weber, CSc.14.2.2023, 23.5.2023, 26.9.2023, 21.11.2023
gynekológia a pôrodníctvolekár1/14/20215 rokovdoc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.1.10.2022, 2.1,2023, 3.3.2023, 4.5.2023
hematológia a transfúziológialekár1/14/20215 rokovdoc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.28.2.2023, 21.6.2023, 26.9.2023, 5.12.2023
hepatológialekár8/1/20225 rokovdoc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.8.12.2022, 27.1.2023, 8.3.2023, 12.5.2023, 15.9.2023, 7.12.2023Kontrolné dni a Školiace miesta
hrudníková chirurgialekár4/20/20215 rokovdoc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.14.3.2023, 5.6.2023, 5.9.2023, 13.11.2023
chirurgialekár1/14/20215 rokovprof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS9.3.2023, 8.6.2023, 7.9.2023, 16.11.2023
infektológialekár2/13/20215 rokovprof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.31.3.2023, 30.6.2023, 29.9.2023, 1.12.2023
kardiochirurgia - predĺžená účinnosťlekár7/31/20175 rokovprof. MUDr. Viliam Fischer, CSc. FICS
kardiológialekár1/6/20215 rokovprof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.27.3.-31.3.2023, 29.5.-2.6.2023, 25.9.2023-29.9.2023, 27.11.-1.12.2023
klinická biochémialekár1/14/20215 rokovprof. MUDr., RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA31.3.2023, 30.6.2023, 29.9.2023, 29.12.2023
klinická farmakológialekár3/18/20215 rokovprof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.31.3.2023, 23.6.2023, 29.9.2023, 24.11.2023
klinická mikrobiológialekár9/29/20225 rokovdoc. MUDr. Milan Nikš, CSc.7.3.2023, 6.6.2023, 13.9.2023, 5.12.2023
kolonoskopialekár14.3.2023, 16.5.2023, 19.9.2023,17.10.2023
laboratórna medicína laboratórny diagnostiklekárprof. MUDr., RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA31.3.2023, 30.6.2023, 29.9.2023, 29.12.2023
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológiilekár5/29/20185 rokovprof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
lekárska genetikalekár2/16/20215 rokovdoc. MUDr., RNDr. Juraj Šimko, PhD.31.5.2023, 30.6.2023, 29.9.2023, 22.12.2023
materno-fetálna medicínalekár11/11/20205 rokovdoc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.
nefrológialekár2/3/20215 rokovdoc. MUDr. Adrián Okša, CSc.15.3.2023, 17.5.2023, 13.9.2023, 6.12.2023
neonatológialekár8/13/20185 rokovdoc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
neurológialekár4/20/20215 rokovprof. MUDr. Ján Benetin, CSc.4/2023, 6/2023, 9/2023, 11/2023
neuropsychiatrialekár2/15/20195 rokovMUDr. Ľubomír Lipovský, PhD.
neurochirurgialekár7/14/20225 rokovprof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
nukleárna medicínalekár6/21/20225 rokovdoc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.20.-21.3.2023, 19.-20.6.2023, 18.-19.9.2023, 11-12 2023
oftalmológialekár1/6/20215 rokovprof. MUDr. Petr Kolář, PhD.22.2.2023, 19.4.2023, 14.6.2023, 21.12.2023
onkológia v gynekológiilekár6/26/20195 rokovMUDr. Ladislav Masák, CSc.
onkológia v chirurgiilekár6/5/20195 rokovprof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
onkológia v urológiilekár7/18/20225 rokovDr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA
otorinolaryngológialekár6/20/20225 rokovdoc. MUDr. Pavel Doležal, CSc.27.1.2023, 14.4.2023, 14.7.2023, 13.10.2023
paliatívna medicína - predĺžená účinnosťlekár2/14/20175 rokovMUDr. Andrea Škripeková, PhD.27.1.2023, 14.4.2023, 8.9.2023, 1.12.2023
patologická anatómialekár4/20/20215 rokovdoc. MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.
pediatrialekár1/14/20215 rokovdoc. MUDr. Katarína Furková, CSc.
pediatrická anestéziológialekár12/31/20195 rokovprof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.9.3.2023, 8.6.2023, 21.9.2023, 23.11.2023
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživylekár7/8/20215 rokovdoc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.február-2 týždeň, máj-3týž.,september-3týž.,dec.-2týž.
pediatrická intenzívna medicínalekár10/21/20215 rokovprof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.9.3.2023, 8.6.2023, 21.9.2023, 23.11.2023
pediatrická nefrológialekár2/15/20225 rokovdoc. MUDr. Katarína Furková, CSc.február, jún, september, december 2023
pediatrická pneumológia a ftizeológialekár2/23/20185 rokovMUDr.Strmiska22.2.2023, 14.6.2023, 20.9.2023, 6.12.2023
pneumológia a ftizeológialekár4/20/20215 rokovMUDr. Štefan Laššán,PhD., MPH (platí do 31.12.2024)16.3.2023, 15.6.2023, 28.9.2023, 30.11.2023
posudkové lekárstvolekár7/8/20215 rokovMUDr. Milica Suchánková, CSc.7.2.2023, 1.6.2023, 4.9.2023, 8.12.2023
pracovné lekárstvolekár10/21/20215 rokovdoc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
psychiatrialekár7/8/20215 rokovprof. MUDr. Jiři Horáček, PhD.7.2.2023, 2.a 3.5.2023, 19.9.2023, 5.a 6.12.2023
radiačná onkológialekár2/13/20215 rokovMUDr. Martin Chorváth, PhD.29.3.-30.3.2023, 28.6.-29.6.2023, 27.9.-28.9.2023, 22.11.-23.11.2023
rádiológialekár1/26/20215 rokovdoc. MUDr. Peter Bořuta, CSc.
reumatológialekár1/6/20215 rokovprof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.27.3.2023, 19.6.2023, 25.9.2023, 18.12.2023
revízne lekárstvolekár8/2/20225 rokovMUDr. František Podivinský, PhD.
sexuológialekár7/8/20215 rokovdoc. MUDr. Ľubomíra Izaková, PhD.
služby zdravia pri prácilekár10/21/20215 rokovMUDr. Ladislav Valach, PhD.
súdne lekárstvolekár4/20/20225 rokovprof. Mudr. Jozef Šidlo, CSc., MPH
telovýchovné lekárstvolekár2/15/20225 rokovMUDr. Juraj Galovič, PhD., MHA, MPH20.4.2023, 23.11.2023
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctvelekár11/11/20205 rokovdoc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.
urgentná medicínalekár11/11/20205 rokovdoc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.16.2.2023, 17.5.2023, 6.9.2023, 5.12.2023
urológialekár7/8/20215 rokovDr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA
úrazová chirurgialekár1/14/20215 rokovDr.h.c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.16.2.2023, 22.6.2023, 28.9.2023, 7.12.2023
vnútorné lekárstvolekár5/17/20215 rokovdoc. MUDr. Naďa Rozumyková, PhD.15.2.2023, 22.6.2023, 27.9.2023, 6.12.2023
všeobecné lekárstvo lekár3/11/20215 rokovdoc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA,. MPH10.1.2023, 17.4.-21.4.2023, 24.7.2023, 27.11.-1.12.2023
čeľustná ortopédiazubný lekár4/20/20215 rokovMUDr. Simona Dianišková, PhD, MPH20.2.2023, 22.5.2023, 11.9.2023, 23.10.2023
farmaceutická technológiafarmaceut6/20/20225 rokovPharmDr. Desana Matúšová, PhD.22.3.-23.3.2023, 22.6.-23.6.2023, 21.9.-22.9.2023, 18.12.-19.12.2023
klinická farmáciafarmaceut8/1/20225 rokovdoc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.14.3.2023, 13,6,2023, 19.9.2023, 5.12.2023
lekárenstvofarmaceut3/25/20215 rokovdoc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.15.-16.3.2023, 14.-15.6.2023, 20.-21.9.2023, 6.-7.12.2023
sociálna farmácia a organizácia zdravotníctvafarmaceut8/13/20185 rokovRNDr. Katarína Machajová17.3.2023, 16.6.2023, 22.9.2023, 8.12.2023
laboratórna medicínalaboratórny diagnostik8/4/20225 rokovMUDr. Anna Porubenová, MPH31.3.2023, 30.6.2023, 29.9.2023, 29.12.2023
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológiilaboratórny diagnostik5/29/20185 rokovprof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémiilaboratórny diagnostik8/4/20225 rokovMUDr. Anna Porubenová, MPH31.3.2023, 30.6.2023, 29.9.2023, 29.12.2023
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetikelaboratórny diagnostik6/23/20225 rokovRNDr. Regina Lohajová - Behulová, PhD.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológiilaboratórny diagnostik7/8/20215 rokovdoc. RNDr. Mira Horváthová, PhD.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológiilaboratórny diagnostik3/25/20215 rokovdoc. RNDr. Danica Staneková - Valkovičová, PhD.
liečebná pedagogikaliečebný pedagóg1/8/20185 rokovPaedDr. Erika Kovácsová, PhD.
klinická logopédialogopéd4/20/20225 rokovPhDr. Ľubomíra Štenclová, PhD.
klinická psychológiapsychológ4/20/20225 rokovdoc. PhDr. Marta Popelková, phD.
poradenská psychológiapsychológ4/20/20225 rokovdoc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.
pracovná a organizačná psychológiapsychológ1/14/20225 rokovPhDr. František Skokan, PhD.
klinická fyzikafyzik4/20/20225 rokovMgr. Jozef Grežďo, PhD.
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológiizdravotnícky laborant s VŠV II.st.5/29/20185 rokovprof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémiizdravotnícky laborant s VŠV II.st.8/4/20225 rokovMUDr. Anna Porubenová, MPH