I. chirurgická klinika LF SZU a UNB

Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5, Bratislava 833 05, 5. poschodie

MUDr. Ivan BRYCHTA, PhD.
prednosta kliniky

 

prof. MUDr. Mgr. Marian VIDIŠČÁK, PhD., MPH, FEBPS
zástupca prednostu kliniky pre LF SZU
(Odbor: 7.1.7. Chirurgia) odborný garant

 

Martina SZLUKOVÁ
odborná inštruktorka
+421 2 5954 2549, martina.szlukova@szu.sk
úradné hodiny: pregraduál a postgraduál pondelok až štvrtok 12:00-14:00 h.

Pracovníci pedagogického útvaru

 • MUDr. Marek VICIAN, PhD.
  odborný asistent – tajomník kliniky
 • MUDr. Michal GERGEL, PhD.
  odborný asistent
 • MUDr. Alexander MAYER, PhD., MHA
  odborný asistent
 • MUDr. Filip KULÍŠEK
  odborný asistent
 • MUDr. Anita Lancz Klikáčová
  asistent
 • MUDr. Tomáš Kundla
  asistent
 • MUDr. Michal Slabej
  asistent
 • MUDr. Adam Kučera
  asistent

Lekári

 • MUDr. Martin HLADÍK
  zástupca prednostu kliniky pre LPS
 • MUDr. Igor Tibenský
 • MUDr. Branislav Perina
 • MUDr. Igor Stráňava
 • MUDr. Roman Šebo
 • MUDr. Ján Slezák
 • MUDr. Barbora Danišovičová
 • MUDr. Kristína Dobošová
 • MUDr. Michaela Murínová – Puchovanová
 • MUDr. Peter Malachovský

Asistenti

 • Klinika detskej chirurgie, NÚDCH v Bratislave: MUDr. Mgr. Lucia HUŠŤAVOVÁ, PhD.
 • Klinika detskej kardiochirurgie, Detské Kardiocentrum: MUDr. Matej Nosáľ, PhD.
 • Klinika detskej neurochirurgie, NÚDCH v Bratislave: MUDr. Róbert Chrenko, PhD.
 • Fakultná nemocnica Nitra: doc. MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH

Vitajte na stránke akreditovaného pracoviska odboru chirurgia LF SZU, kde nájdete prehľad možností, podmienok a spôsobov vzdelávania vo všeobecnej chirurgii. Náplňou sú aktuálne systémové informácie a pravidlá štúdia základného špecializačného odboru chirurgia v SR a v EÚ.

V aktualizovaných prílohách nájdete prehľad kontinuálneho vzdelávania v odbore, vrátane špecializačného študijného programu v podmienkach LF SZU, základné podmienky pre adepta špecializačnej skúšky, tématické okruhy znalostí k špecializačnej skúške z chirurgie, smernicu pre vypracovanie špecializačnej práce, aktuálny prehľad školiacich akcií a tématických kurzov, aktuálne oznamy pre lekárov špecializačného štúdia.

Súčasne pre študentov pregraduálneho štúdia všeobecného lekárstva sa uvádzajú aktuálne informácie o semestrálnom štúdiu z predmetu chirurgická propedeutika a chirurgia, vrátane tém diplomových prác.

Pregraduálne štúdium  –  pre študentov LF SZU Všeobecného lekárstva, General Medicine a Zubného lekárstva je realizované v zimnom a letnom semestri, prednášky a stáže v súlade s rozvrhom hodín. Absolvovanie všetkých stáží je podmienkou pre udelenie priebežného hodnotenia, resp. k pripusteniu ku skúške.

Postgraduálne štúdium – špecializačné štúdium v špecializačnom odbore kardiochirurgia

Prihlášky na zaradenie do odboru, na školiace miesta, na špecializačnú skúšku nájdete na webovej stránke SZU.

Na všetky školiace miesta a kurzy sa prihlasuje Prihláškou na vzdelávaciu aktivitu, ktorá musí byť potvrdená zamestnávateľom a posiela sa na študijné oddelenie LF SZU minimálne mesiac pred začiatkom aktivity.

Spoločné záväzné odporúčania

Štúdium zubného lekárstva

Aktualizované 11.09.2023 (Martina Szluková)