Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.1.2024 Dátum ukončenia: 15.8.2024 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je vyžiadať si žiadosti navrhujúce mechanistický, transdisciplinárny výskum sociálneho správania a jeho vzťahov s nástupom, trajektóriou a vplyvom porúch užívania látok (SUD) a komorbidít. Toto NOFO je určené na…

Details

NIAID Clinical Trial Implementation Cooperative Agreement (U01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NIAID Clinical Trial Implementation Cooperative Agreement (U01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 29.1.2024 Dátum ukončenia: 14.1.2027 Účel projektu: Táto výzva podporuje žiadosti o spoluprácu pri realizácii vysokorizikových klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim a mechanistických štúdií spojených s vysokorizikovými klinickými skúškami. Mechanistická práca v klinických skúškach môže mať veľkú hodnotu, pretože podporuje pochopenie ľudských chorôb…

Details

Understanding Mechanisms and Outcomes of Trained Immunity (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Understanding Mechanisms and Outcomes of Trained Immunity (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.1.2024 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Táto výzva podporuje výskum, ktorý zlepšuje pochopenie základných mechanizmov a biomarkerov trénovanej imunity ( tj vrodenej imunitnej pamäte), plus funkčných dôsledkov trénovanej imunity, súvisiacich s 1) vývojom imunitného systému a funkcia, 2) imunita voči vakcínam…

Details

Understanding Mechanisms and Outcomes of Trained Immunity (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Understanding Mechanisms and Outcomes of Trained Immunity (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.1.2024 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Táto výzva podporuje výskum, ktorý zlepšuje pochopenie základných mechanizmov a biomarkerov trénovanej imunity ( tj vrodenej imunitnej pamäte), plus funkčných dôsledkov trénovanej imunity, súvisiacich s 1) vývojom imunitného systému a funkcia, 2) imunita voči vakcínam…

Details

Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 18.1.2024 Dátum ukončenia: 6.11.2024 Účel projektu: Táto výzva podporuje žiadosti o výskum v oblasti kontroly rakoviny a populačných vied. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu pri presadzovaní výskumných snáh o nových vedeckých nápadoch, ktoré majú potenciál výrazne posunúť výskum rakoviny…

Details

Habilitačné konanie – MUDr. Martin Lučenič, PhD.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.02.2024 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Chirurgia Téma habilitačnej práce Možnosti diagnostiky a liečby pectus excavatum   Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie  Návrh Oponentské posudky na habilitačné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Rozhodnutie…

Details

Translational Neural Devices (R61/R33 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Translational Neural Devices (R61/R33 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 23.2.2024 Dátum ukončenia: 29.1.2027 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je povzbudiť vyšetrovateľov, aby vykonávali translačné aktivity a malé klinické štúdie s cieľom pokročiť vo vývoji nízkorizikových terapeutických a diagnostických zariadení pre poruchy, ktoré postihujú nervový alebo neuromuskulárny systém. Činnosti podporované v tomto programe…

Details

Prepojili sme zdravotnícke zariadenia s našimi študentami

Prepájame našich študentov s ich budúcimi pôsobiskami, a to nielen v praktickej výučbe, ale aj formou interaktívnych podujatí. Vo štvrtok 22. februára sa mohli stovky študentov SZU prísť porozprávať so zástupcami 8 zdravotníckych zariadení z celého Slovenska. Najmä pre končiace ročníky to bola vzácna príležitosť priamo konfrontovať potenciálnych zamestnávateľov. Pre kapacitné limity sme dokázali uspokojiť len…

Details

Zimné metodické kurzy na Donovaloch

Prvé dva týždne letného semestra 2024 sme opäť strávili na zimných metodických kurzoch na Donovaloch. Aj napriek viacerým upršaným dňom a nie úplne ideálnym snehovým podmienkam verím, že kurz naplnil očakávania a bol pre študentov prínosom. Ďakujem pekne kolektívom FYZ 2. a UZS 1. za aktívnu účasť a spoluprácu a verím, že sa v rámci…

Details

Transformative Research on the Basic Mechanisms of Polysubstance use in Addiction (R01 – Clinical Trials Optional)

Názov projektu: Transformative Research on the Basic Mechanisms of Polysubstance use in Addiction (R01 – Clinical Trials Optional) Dátum vydania: 20.2.2024 Dátum ukončenia: 18.7.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) podporí projekty, ktoré navrhujú mechanické štúdie, ktoré zmenia naše chápanie používania viacerých látok v závislosti. Tieto prieskumné projekty založené na hypotézach môžu skúmať mechanizmy použitia polylátok na…

Details