Výberové konanie 22/2024 na 1 pracovné miesto výskumného pracovníka

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave nasledovne:  1 výskumný pracovník na ústav…

Výberové konanie 21/2024 na 5 funkčných miest odborný asistent a 2 funkčné miesta asistenta

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest odborného asistenta a  asistenta na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave nasledovne: 2 funkčné miesta odborný asistent  na Katedru ošetrovateľstva…

Výberové konanie 20/2024 na 1 funkčné miesto docenta

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Katedru dentálnej hygieny Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných…

Výsledok VK/01/2024 na 1 funkčné miesto profesora (23.1.-20.2.2024)

Dokumenty: DOC861 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru ošetrovateľstva Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných…

Výsledok – VK/19/2023 – Pracovné miesta – odborní asistenti a asistenti (31.5.-16.6.2023)

Dokumenty: DOC516 DOC517   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií na obsadenie: 3 miesta vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na funkčnom…

Výsledok VK/11/2023 – Pracovné miesto vedúca/i Katedry dentálnej hygieny a vedúca/i Katedry profesijného rozvoja učiteľov (20.3.-11.4.2023)

Výsledok: DOC467, DOC466 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu ošetrovateľstva…

Výsledok VK/10/2023 – Funkčné miesto odborný asistent pre študijný program ošetrovateľstvo (20.3.-11.4.2023)

Výsledok: DOC464 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií na obsadenie: 1 miesta vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho na funkčnom mieste…

Výsledok VK/04/2023 – Funkčné miesto docenta (9.2.-3.3.2023)

Dokument: DOC434 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na…

Výsledok VK/31/2022

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vedúceho zamestnanca pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií: 1 miesto prednostu Ústavu výživy…

Výsledok VK/26/2022

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií: 1 miesto vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho vo funkcii docent pre…