Osobnosť Bratislavy

Dekan Lekárskej fakulty SZU v Bratislave  doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH si na konci roka 2023 prevzal ocenenie  Osobnosť Bratislavy. Anketa Osobnosť Bratislavy je výnimočná tým, že laureátov nenominuje komisia, ale čitatelia časopisu Metropola, ktorý vznikol z dôvodu lokalpatriotizmu. Zoznamuje čitateľov nielen s osobnosťami Bratislavy, ale aj s históriou a dianím v hlavnom meste.

Medzinárodná konferencia Globálnej aliancie Konfuciových inštitútov a Konfuciových učební

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a jej Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny na Fakulte zdravotníctva  so sídlom v Banskej Bystrici bola jediným zástupcom a reprezentantom Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencií Globálnej aliancie Konfuciových inštitútov a Konfuciových učební, ktorá sa uskutočnila 6. – 8. decembra 2023 v Pekingu. Prezentáciu Slovenskej zdravotníckej univerzity uviedol prof. LI Chun-ri, ktorý už od roku 2016 pôsobí…

Details

Revision Applications for Incorporation of Novel NCI- Supported Technology to Accelerate Cancer Research (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Revision Applications for Incorporation of Novel NCI- Supported Technology to Accelerate Cancer Research (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.11.2023 Dátum ukončenia: 2.10.2024 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť žiadosti o revíziu z výskumných projektov NCI U01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by mali navrhnúť rozšírenie pôvodnej výskumnej otázky (otázok) alebo inak…

Details

Revision Applications for Incorporation of Novel NCI-Supported Technology to Accelerate Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Revision Applications for Incorporation of Novel NCI-Supported Technology to Accelerate Cancer Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.11.2023 Dátum ukončenia: 2.10.2024 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť žiadosti o revíziu z výskumných projektov NCI R01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by mali navrhnúť rozšírenie pôvodnej výskumnej otázky (otázok) alebo inak urýchliť…

Details

Innovative Biospecimen Science Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R61 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Innovative Biospecimen Science Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R61 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.11.2023 Dátum ukončenia: 2.10.2024 Účel projektu: Táto výzva vyžaduje žiadosti o granty, ktoré navrhujú prieskumné výskumné projekty zamerané na počiatočný vývoj vysoko inovatívnych technológií, ktoré zlepšujú kvalitu vzoriek používaných na výskum rakoviny alebo klinickú starostlivosť. To zahŕňa…

Details

Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 22.11.2023 Dátum ukončenia: 17.11.2026 Účel projektu: Výzva sa zameriava sa na preventívne a intervenčné stratégie pre poruchy fetálneho alkoholového spektra (FASD) počas celého života. Zámerom tohto NOFO je podporiť výskum, ktorý posúva (1) preventívne prístupy k zníženiu prenatálnemu vystaveniu…

Details

Competing Revisions to Existing NIH Single Project Research Grants and Cooperative Agreements (Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Competing Revisions to Existing NIH Single Project Research Grants and Cooperative Agreements (Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 24.11.2023 Dátum ukončenia: 24.11.2026 Účel projektu: Národné inštitúty zdravia (NIH) týmto oznamujú príjemcom ceny NIH, že sú k dispozícii finančné prostriedky na žiadosti o revíziu na podporu rozšírenia existujúcich projektov a/alebo programov v rámci udeľujúceho inštitútu…

Details

Advanced Development and Validation of Emerging Molecular and Cellular Analysis Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Advanced Development and Validation of Emerging Molecular and Cellular Analysis Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.11.2023 Dátum ukončenia: 2.10.2024 Účel projektu: Táto výzva pozýva na žiadosti o granty, ktoré navrhujú prieskumné výskumné projekty zamerané na ďalší vývoj a validáciu vznikajúcich technológií, ktoré ponúkajú nové…

Details

Slovenská zdravotnícka univerzita usporiadala inovatívny kurz s tematikou digitálneho zdravia a telemedicíny

Vo štvrtok 14.12.2023 sa v kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja v Žiline uskutočnil mimoriadny tematický kurz (TK) SZU pod názvom “Digitálne zdravie I. – Základy telemedicíny pre zdravotníckych pracovníkov”. Kurz pod gesciou Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU pripravili v spolupráci Katedra klinickej farmakológie LF SZU (vedúci prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., odborný garant…

Details

Nový analyzátor umožní rýchlu diagnostiku TBC

Nový analyzátor, s vysoko citlivou PCR metódou, ktorý sa podarilo získať na našu Kliniku pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB pomôže v urýchlení a spresnení diagnostiky tuberkulózy (TBC). Doteraz museli byť  všetky vzorky prepravované na špecializované pracovisko vo Vyšných Hágoch. Vďaka daru Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) môžeme na klinike približne do hodiny a pol, od odobratia vzorky,…

Details