Inauguračné konanie: doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 11.11.2014 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z knižnice Študijný odbor 7.4.2 Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Chrípka – stála hrozba Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Rozhodnutie…

Details

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Marián Bátovský, CSc., mim. prof.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 3.11.2014 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z knižnice Študijný odbor Vnútorné choroby Téma inauguračnej prednášky Klinický význam genetických polymorfizmov pri Crohnovej chorobe Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh inauguračnej komisie Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU…

Details

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 7.3.2014 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z knižnice Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Biologické zbrane a bioterorizmus – odvrátená strana verejného zdravotníctva. Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3…

Details

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 6.5.2014 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Nesluchové účinky hlukovej expozície Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Prezenčná listina zo…

Details

Medzinárodná konferencia Bridges in Life Sciences 7th Annual Scientific Meeting

Po minuločnom šiestom stretnutí v Bratislave, sa  v dňoch 29. 3. 2012 – 1. 4. 2012 v Budapešti uskutočnila konferencia Bridges in Life Sciences 7th Annual Conference & RECOOP HST Association 2nd General Assembly. Už tradične bola určená pre vedeckých pracovníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach vedy a klinického výskumu z partnerských organizácií krajín Českej a…

Details

SZU organizovala v Bratislave medzinárodnú konferenciu Bridges in Life Sciences 6th Annual Scientific Meeting

8 – 10. apríla 2011 sa v bratislavskom hoteli Tatra konala medzinárodná konferencia Bridges in Life Sciences 6th Annual Scientific Meeting, ktorú organizovala Slovenská zdravotnícka univerzita v spolupráci s RECOOP HST konzorciom a Cedars-Sinai Medical Center z amerického Los Angeles. RECOOP HST Consortium (Regional Cooperation for Health, Science and Technology) vzniklo v roku 2006 ako…

Details