Slávnostné imatrikulácie študentov Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa 5. októbra 2023 sa konal tradičný akademický obrad – imatrikulácia študentov prvých ročníkov fakulty. Prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave slávnostne privítala prvákov fakulty na akademickej pôde slovami „je pre mňa potešením, že práve naša fakulta Vám môže vytvoriť priestor pre naplnenie…

Details

SPÁJAME SILY

V piatok 20. októbra sa nové vedenie Spolku medikov SZU stretlo s vedením Lekárskej fakulty SZU. Základom každej úspešnej spolupráce musí byť vzájomné rešpektovanie sa a samozrejmosťou spolupráca. Medici prišli s novými nápadmi, ktoré plne korešpondujú so zmenami, ktoré chce nové vedenie LK SZU predstaviť v dohľadnej dobe. „Základom bude vždy samozrejme pacient a so zreteľom na pacienta sa musí zmeniť…

Details

NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum ukončenia: 8.1.2028 Účel projektu: NIDCD sa zaväzuje identifikovať účinné intervencie na diagnostiku, prevenciu alebo liečbu porúch komunikácie podporou dobre navrhnutých a dobre vykonaných klinických štúdií. Táto výzva podporuje vyšetrovateľom iniciované nízkorizikové klinické štúdie zamerané na poslanie a výskumné záujmy NIDCD.…

Details

Information and Practice Needs Relevant to Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Information and Practice Needs Relevant to Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 20.11.2024 Účel projektu: Iniciatíva National Institutes of Health (NIH) Tackling Acquisition of Language in Kids (TALK) sa snaží podporovať aktivity na lepšie pochopenie raného učenia sa jazyka. NIH TALK pozýva prihlášky do výskumných projektov, ktorých cieľom je…

Details

Leveraging Extant Data to Understand Developmental Trajectories of Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Leveraging Extant Data to Understand Developmental Trajectories of Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 17.11.2024 Účel projektu: Iniciatíva National Institute of Health (NIH) Tackling Acquisition of Language in Kids (TALK) sa snaží podporovať aktivity na lepšie pochopenie raného učenia sa jazyka. NIH TALK pozýva prihlášky na výskumné projekty, ktorých…

Details

Revision Applications for Validation of Biomarker Assays Developed Through NIH-Supported Research Grants (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Revision Applications for Validation of Biomarker Assays Developed Through NIH-Supported Research Grants (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.10.2026 Účel projektu: Táto výzva podporuje Národný onkologický inštitút (NCI) so žiadosťami o revíziu (predtým nazývané „konkurenčné revízie“) z výskumných projektov NCI R01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by mali navrhnúť projekty, od…

Details

Data Standards for Tobacco Research and Scientific Review Phase 2

Názov projektu: Data Standards for Tobacco Research and Scientific Review Phase 2 Dátum ukončenia: 14.10.2028 Účel projektu: Centrum pre tabakové výrobky (CTP) pri Food and Drug Administration (FDA) pozýva žiadosti na projekty vývoja dátových štandardov a terminológie na podporu vysokokvalitného výskumu tabaku, zefektívnenie vedeckého preskúmania a hodnotenia a v konečnom dôsledku na zlepšenie výsledkov verejného…

Details

Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R34 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 20.3.2025 Účel projektu: Účelom tejto výzvy  je podporiť vývoj a testovanie vylepšených modelov starostlivosti, ktoré optimálne integrujú HIV, hepatitídu B a C, závislosť a služby primárnej starostlivosti. Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) sa…

Details

Mechanistic Research on Neuromodulation for Substance Use Disorders Treatment (R61/R33 Basic Experimental Studies with Humans Required)

Názov projektu: Mechanistic Research on Neuromodulation for Substance Use Disorders Treatment (R61/R33 Basic Experimental Studies with Humans Required) Dátum ukončenia: 15.8.2026 Účel projektu: Účelom tejto výzvy  je podporiť klinický výskum, ktorý identifikuje a potvrdí nové ciele pre neinvazívnu stimuláciu mozgu (NIBS) na liečbu porúch súvisiacich s užívaním látok (SUD) a poruchami užívania látok (SUD) –…

Details

ECMO BB 2023

Pozývame vás na 2. ročník ECMO kreditovanej konferencie v Banskej Bystrici. Podujatie je organizované pre všetkých, ktorých zaujímajú novinky vo svete ECMO. Zároveň bude priestor na neformálne rozhovory a tvorbu ECMO programu na Slovensku. Kontakt: +421907291464 ecmo@nspbb.sk PREDBEŽNÝ ZÁUJEM A ZÁUJEM O AKTÍVNU ÚČAST NÁM PROSÍM NAHLÁSTE NA EMAILOVÚ ADRESU

Details