Výsledok VK/10/2023 – Funkčné miesto odborný asistent pre študijný program ošetrovateľstvo (20.3.-11.4.2023)

Výsledok: DOC464 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií na obsadenie: 1 miesta vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho na funkčnom mieste…

Details

Habilitačné konanie – MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.11.2022 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Vnútorné choroby Téma habilitačnej práce Prognostické faktory pokročilej chronickej choroby pečene Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Rozhodnutie…

Details

Habilitačné konanie – MUDr. Michal Bernadič, PhD., MPH.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 02.12.2022 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Chirurgia Téma habilitačnej práce Chirurgická liečba vybraných ochorení tenkého čreva Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Rozhodnutie Prezenčná…

Details

Rekordná návšteva na Dni otvorených dverí v Bratislave

Vo štvrtok 9. februára sa na pôde SZU uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý sa konal po dvojročnej pauze opäť prezenčne. Priestory univerzity a jednotlivých fakúlt si prišlo pozrieť vyše 500 záujemcov o štúdium, čo bolo najviac v histórii tohto podujatia. Študenti pre limitované kapacity priestorov vystriedali v troch termínoch o 9:00, 10:00 a 12:00. Najprv ich…

Details

Výsledok – VK/07/2023 – Funkčné miesto asistenta (10.2.-28.2.2023)

Zápisnica: DOC429 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu na obsadenie 1 funkčného miesta asistent na Oddelenie mikrobiológie na Ústave mikrobiológie LF…

Details

Výsledok VK/05/2023 – Funkčné miesto profesora (10.2.-7.3.2023)

Dokument: DOC431   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Kliniku hrudníkovej…

Details