Veda a výskum

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH

prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00 hod.

Medzinárodné projekty

Vedecko-výskumné projekty, ktoré riešia pracovníci Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave

  • Znovu hroziace patogénny – vibriá. Štúdium virulencie a možnej aktívnej imunomodulačnej ochrany
  • Toxicita mikroskopických húb z vnútorného prostredia budov
  • Analýza tvorby biofilmu u nozokomiálnych bakteriálnych kmeňov ako základ pre prevenciu infekcii v zdravotníckych zariadeniach
  • Cirkulácia enterovírusov v slovenskej populácii po zmene očkovania proti detskej obrne
  • International Institute for Rural and Environmental Health
  • Building Health Professional Capacity to Address Childrenś Environmental Health
  • Minority research training in environmental sciences
  • Mobility of students and teachers under ERASMUS/SOCRATES program
  • Projekt EU „European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU)“, doba riešenia: 2017-2021
  • Projekt NIH USA „Human Immunotoxicity of Developmental PCB Exposure“; doba riešenia: 2019-2023

Študentská vedecká odborná činnosť

Dokumenty