Precision Mental Health: Develop Tools to Inform Treatment Selection in Depression (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Precision Mental Health: Develop Tools to Inform Treatment Selection in Depression (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 2.6.2023 Dátum ukončenia: 19.10.2024 Účel projektu: Účelom tohto fázovaného oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je vytvoriť kanál na urýchlenie vývoja a včasnej validácie prediktívnych nástrojov a/alebo biomarkerov na informovanie o výbere liečby na individuálnej úrovni medzi…

Enhancing Use of Harmonized Cognitive Assessment Protocol Data (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Enhancing Use of Harmonized Cognitive Assessment Protocol Data (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 31.5.2023 Dátum ukončenia: 3.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je prehĺbiť naše chápanie toho, ako rôzne behaviorálne, sociálne, kultúrne, environmentálne a inštitucionálne faktory ovplyvňujú trajektóriu kognitívneho starnutia a Alzheimerovej choroby (AD) a demencií súvisiacich s…

NIAID Clinical Trial Planning Grant (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIAID Clinical Trial Planning Grant (R34 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 2.6.2023 Dátum ukončenia: 14.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) podporuje žiadostu, ktoré navrhujú dokončenie plánovania, návrhu a prípravy dokumentácie potrebnej na realizáciu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim. Skúšky by mali byť založené na hypotézach, definovať míľniky, mali by sa…

NEI Collaborative Clinical Vision Research Project: Resource Center Grant (UG1 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NEI Collaborative Clinical Vision Research Project: Resource Center Grant (UG1 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 26.5.2023 Dátum ukončenia: 26.5.2026 Účel projektu: NEI využíva ceny za spoluprácu UG1 na podporu rozsiahlych klinických štúdií iniciovaných vyšetrovateľmi, prenosu ľudských génov, skúšok liečby kmeňovými bunkami a iných komplexných alebo vysoko rizikových klinických skúšok z hľadiska zdrojov alebo…

Center for Inherited Disease Research (CIDR) High Throughput Sequencing and Genotyping Resource Access (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Center for Inherited Disease Research (CIDR) High Throughput Sequencing and Genotyping Resource Access (X01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 26.5.2023 Dátum ukončenia: 9.7.2026 Účel projektu: Centrum pre výskum dedičných chorôb (CIDR) vykonáva vysoko výkonnú genotypizáciu a sekvenovanie a podporuje štatistické genetické služby určené na 1) identifikáciu génov alebo genetických modifikácií, ktoré prispievajú…

Accelerating Behavioral and Social Science through Ontology Development and Use: Dissemination and Coordination Center (U24) Clinical Trial Not Allowed

Názov projektu: Accelerating Behavioral and Social Science through Ontology Development and Use: Dissemination and Coordination Center (U24) Clinical Trial Not Allowed Dátum vydania: 24.5.2023 Dátum ukončenia: 4.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) vyzýva multidisciplinárne tímy, aby sa prihlásili na zriadenie Centra šírenia a koordinácie (DCC) pre projekty výskumnej siete rozvoja behaviorálnej a…

Advancing Psychedelics Research for Treating Addiction (R61/R33 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Advancing Psychedelics Research for Treating Addiction (R61/R33 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 16.5.2023 Dátum ukončenia: 3.11.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť klinický výskum, ktorý umožní lepšie pochopiť, ako psychedelika modulujú kognitívne, emocionálne a sociálne procesy súvisiace s poruchou užívania látok (SUD). Očakáva sa, že žiadosti budú mať…

Analyzing Early Events in TB and TB/HIV Infection for Interventional Targets (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Analyzing Early Events in TB and TB/HIV Infection for Interventional Targets (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.5.2023 Dátum ukončenia: 12.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť mechanistické štúdie raného štádia infekcie Mycobacterium tuberculosis (Mtb) s HIV a bez neho s cieľom identifikovať intervenčné ciele pre vakcíny…