Prednáška zástupcov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Dňa 22. apríla 2024 sa konala prednáška pre študentov 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo na tému úlohy a činnosti Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA). Na pôde našej fakulty sme privítali prezidentku SK SaPA Mgr. Ivetu Lazorovú, PhD., MPH a predsedníčku kontrolného výboru SK SaPA Mgr. Ivetu Michalcovú, MPH. Študenti mali príležitosť oboznámiť sa s úlohami stavovskej…

Zasadnutie 19. valného zhromaždenia RECOOP a 19. medzinárodná konferencia Bridges in Life Sciences v Bratislave

19. medzinárodná konferencia, 9. výstava Sciences and Arts, spolu so zasadnutím 19. valného zhromaždenia (VZ) RECOOP asociácie inštitúcií medicínskeho výskumu z USA a krajín strednej a východnej Európy (ďalej len Asociácia) sa konali 10. – 12. 4. 2024 v Bratislave ako sídle partnerských univerzít – Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského. SZU na…

29. Medzinárodná študentská výskumná konferencia ISSC

V dňoch 11.-13.apríla 2024 sa v meste Gdaňsk v Poľsku uskutočnila už 29. Medzinárodná študentská výskumná konferencia ISSC, ktorá prepája študentov medicíny z celého sveta. Konferencia je určená pre študentov s cieľom vytvoriť priestor pre mladých vedcov zdieľať svoju prácu a prezentovať jej výsledky pred medzinárodným fórom ako aj  získavať nové informácie od svetovo uznávaných profesionálov. Medikov Lekárskej fakulty SZU zastupovala študentka…

Interaction between ARVs and Hormones in HIV and Coinfections (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Interaction between ARVs and Hormones in HIV and Coinfections (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.3.2024 Dátum ukončenia: 31.7.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť výskum na identifikáciu a charakterizáciu interakcie medzi hormonálnou terapiou a antiretrovírusovými liekmi (ARV) používanými na liečbu a prevenciu HIV a koinfekcií. Viac informácii o projekte: https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-24-018.html

Partnerships for the Development of Tools to Advance Therapeutic Discovery for Select Antibiotic-Resistant Gram-Negative Bacteria (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Partnerships for the Development of Tools to Advance Therapeutic Discovery for Select Antibiotic-Resistant Gram-Negative Bacteria (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 1.4.2024 Dátum ukončenia: 21.8.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podpora míľnikových projektov zameraných na vývoj a využívanie nových prediktívnych modelov, testov, nástrojov a/alebo platforiem založených na penetrácii a efluxe malých…

Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

V dňoch 19. až 20. apríla 2024 sa v Bardejovských kúpeľoch konal 10. ročník  konferencie s medzinárodnou účasťou Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu, ktorej spoluorganizátorom bola aj Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Nosnou témou bola tento rok Výživa a metabolický syndróm. Slovenskú zdravotnícku  univerzitu na konferencii zastupovala prvá prorektorka doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH a  Lekársku fakultu SZU  prvá…

Slovenskí študenti sa zúčastnili na simulácii rokovaní Rady Európskej únie

Šiesti slovenskí študenti sa zúčastnili simulácie rokovaní Rady Európskej únie (#ConSIMium). Organizátorom súťaže bol generálny sekretariát Rady Európskej únie. Na Slovensku bola partnerom projektu Slovenská rektorská konferencia. Študentskí delegáti a národní koordinátori z členských krajín EÚ mali príležitosť 8. a 9. apríla 2024 zažiť na vlastnej koži rokovania predsedov vlád, veľvyslancov, ministrov a expertov alebo…