SPOLU A NAPLNO

Už štvrtý rok po sebe, počas víkendu pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov, participovala Lekárska fakulta SZU v Medickej záhrade na medzigeneračnom podujatí Spolu a Naplno. Tentoraz sme do programu zaradili prednášku o strečingu ako zabudnutom pomocníkovi. Popoludní sa účastníci mohli zdokonaľovať v zlepšovaní kĺbovej mobility aj svalovej sily pomocou therabandov a overballov.…

Details

Letný kampus študentov FZ SZU BB na Laioningskej univerzite TČM v Shenyangu

V dňoch 1.–15. júla 2024 sa uskutočnil II. Letný kampus študentov Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici na Liaoningskej univerzite tradičnej čínskej medicíny v Shenyangu v Čínskej ľudovej republike. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave má prostredníctvom Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici s univerzitou  dlhoročné vzťahy, ktoré sa premietli do rôznych oblastí vzájomnej spolupráce. Letného kampusu sa zúčastnili…

Details

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave sa podieľa na európskom projekte GAPP-PRO

SZU je participantom na projekte GAPP-PRO s názvom: Piloting GAPP model approach for assessing and authorizing novel substances of human origin preparation. Cieľom projektu je testovanie a zdokonaľovanie metodiky GAPP JA (GA 785269) prostredníctvom pilotného overovania procesov autorizácie pre rôzne látky ľudského pôvodu (napr.: fekálna mikroflóra, materské mlieko, očné kvapky s lyzátom krvných doštičiek), vrátane…

Details

Výberové konanie 66/2024 na 1 funkčné miesto docenta

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Katedru manažmentu…

Details

Dvorana slávy slovenskej medicíny

V bratislavskom hoteli Sorea Regina sa 25. mája 2024 uskutočnilo tradičné, už 14. slávnostné uvádzanie osobností do Dvorany slávy slovenskej medicíny. Cieľom projektu Dvorany slávy slovenskej medicíny a jeho realizácie je popularizácia popredných osobností slovenskej medicíny, ktorí významnou mierou prispeli k budovaniu slovenskej medicíny, medicínskeho školstva a vzdelávania, k zvyšovaniu odbornej úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti u nás, k šíreniu dobrého mena slovenskej…

Details

Výberové konanie 65/2024 na 1 funkčné miesto odborný asistent pre študijný program ošetrovateľstvo

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto odborný asistent…

Details

NAŠE PROMÓCIE

10. júla 2024 – sa Slovenská filharmónia stala miestom promócií našich medikov.  Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity Dr. h. c. prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc.spolu s  vedením Lekárskej fakulty SZU odovzdali vysokoškolské diplomy absolventkám a absolventom Lekárskej fakulty SZU. Milé lekárky a lekári, pred niekoľkými rokmi ste vstúpili na cestu, ktorá nebola ľahká. Prekonali ste nespočetné hodiny štúdia,…

Details

11th Global Summit on Nursing Education & Health Care, Toronto, Kanada – s účasťou Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Dňa 1. a 2. júla 2024 sa v Toronte (Kanada) konal kongres „11th Global Summit on Nursing Education & Health Care”. Odborníci z celého sveta sa spojili a predniesli výsledky svojej vedecko-výskumnej práce a skúsenosti s uplatňovaním princípov praxe založenej na dôkazoch v ošetrovateľskom vzdelávaní a v ošetrovateľskej praxi. Slovenská republika mala tiež svojich zástupcov v programe, a to z Katedry ošetrovateľstva Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných…

Details

Výberové konanie 64/2024

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný program ošetrovateľstvo…

Details

Štátne skúšky v akademickom roku 2023/2024. Prví absolventi dentálnej hygieny.

Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa v akademickom roku 2023/2024 konali štátne skúšky v 11 študijných programoch dennej a externej formy bakalárskych a magisterských študijných programov. Komisie pre štátne skúšky, ktorých zloženie posilnili okrem odborníkov z fakulty i zástupcov iných vysokých škôl a odborníci z praxe, preverila vedomosti 236 študentov. Brány fakulty opustilo 222 absolventov, ktorí…

Details