Slovenská zdravotnícka univerzita sa umiestnila v rebríčkoch Best Value Rankings – Study AbroadAide Rankings

Study Abroad Aide je najväčšia a najkomplexnejšia databáza univerzít na svete. Study Abroad Aide každoročne uverejňuje hodnotenie univerzít Best Value University Rankings, ktoré kladie dôraz na dôležitosť cenovej dostupnosti a vysokokvalitného vzdelávania. Rebríček Best Value sa zameriava na vzdelávacie inštitúcie na celom svete, ktoré ponúkajú cenovo dostupné aj kvalitné zdelávanie. Study Abroad Aide vyhodnotila 8 060 univerzít zo 69 krajín.
Slovenská zdravotnícka univerzita získala nasledovné uznania: Zaradená ako 10. univerzita s najlepšou hodnotou pre zahraničných študentov na Slovensku. Umiestnenie medzi 59% najlepších svetových hodnotení univerzity.

PONUKA PRÁCE

ponuka práce

Výzva na predkladanie vnútorných grantov SZU č. 1/2024

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) v súlade so Smernicou o udeľovaní finančných prostriedkov na riešenie Vnútorných grantov SZU vyhlasuje Výzvu č.1/2024 na predkladanie Vnútorných grantov SZU.

Dátum vyhlásenia Výzvy: 01.02.2024
Dátum uzavretia Výzvy: 29.02.2024

Žiadosti o vnútorný grant spracované na základe Výzvy na predkladanie vnútorných grantov SZU č.1/2024 žiadatelia doručia do dňa uzavretia Výzvy:

  • do podateľne SZU na adresu Centra rozvoja SZU v uzatvorenej obálke označenej „Vnútorný grant SZU“ spolu s názvom projektu, menom a adresou žiadateľa a zároveň elektronicky na adresu: projekty@szu.sk

.. viac informácií

V prípade potreby predbežného súhlasu Etickej komisie pre biomedicínsky výskum (EKBV) je potrebné návrh projektu, informáciu pre účastníka a informovaný súhlas odoslať elektronicky tajomníčke EKBV na adresu  ingrid.lajdova@szu.sk do štvrtka 22.2.2024.

Ponuka športových aktivít pre študentov SZU v letnom semestri

SZU ponúka svojim študentom mimoštudijné pohybové aktivity zabezpečované Ústavom telovýchovného lekárstva LF SZU.

.. viac informácií

UBYTOVANIE

ŠTUDIJNÉ ODBORY

STRAVOVANIE

Informácie a aktuality

Prepojili sme zdravotnícke zariadenia s našimi študentami

Prepájame našich študentov s ich budúcimi pôsobiskami, a to nielen v praktickej výučbe, ale aj formou interaktívnych podujatí. Vo štvrtok 22. februára sa mohli stovky študentov SZU prísť porozprávať so zástupcami 8 zdravotníckych zariadení z celého Slovenska. Najmä pre končiace ročníky to bola vzácna príležitosť priamo konfrontovať potenciálnych zamestnávateľov. Pre kapacitné limity sme dokázali uspokojiť len…

zobraziť viac

Dni otvorených dverí privítali viac ako tisícku uchádzačov

Deň otvorených dverí na Slovenskej zdravotníckej univerzite privítal počas dvoch dní viac ako 1000 uchádzačov o štúdium na našej univerzite. Najskôr sa Deň otvorených dverí uskutočnil v utorok 6. februára na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici, kde fakulta odprezentovala svoje študijné programy a novinky pre ďalší akademický rok. Podujatie navštívilo 266 záujemcov, pričom až 174 ich bolo zo stredných…

zobraziť viac

Konferencia Svetovej lekárskej asociácie o revízii Helsinskej deklarácie za účasti nášho zástupcu

V dňoch 18. – 19. 1. 2024 sa zástupca našej fakulty prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. (prednosta Ústavu zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU), ako pozvaný prednášateľ a medzinárodný expert MUDr. Helena Glasová, PhD. (z LF SZU) zúčastnili v Ríme významnej medzinárodnej konferencie pod názvom “Konferencia SLA* o revízii Helsinskej deklarácie – Zameranie na výskum v podmienkach…

zobraziť viac

Osobnosť Bratislavy

Dekan Lekárskej fakulty SZU v Bratislave  doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH si na konci roka 2023 prevzal ocenenie  Osobnosť Bratislavy. Anketa Osobnosť Bratislavy je výnimočná tým, že laureátov nenominuje komisia, ale čitatelia časopisu Metropola, ktorý vznikol z dôvodu lokalpatriotizmu. Zoznamuje čitateľov nielen s osobnosťami Bratislavy, ale aj s históriou a dianím v hlavnom meste.

zobraziť viac

Medzinárodná konferencia Globálnej aliancie Konfuciových inštitútov a Konfuciových učební

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a jej Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny na Fakulte zdravotníctva  so sídlom v Banskej Bystrici bola jediným zástupcom a reprezentantom Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencií Globálnej aliancie Konfuciových inštitútov a Konfuciových učební, ktorá sa uskutočnila 6. – 8. decembra 2023 v Pekingu. Prezentáciu Slovenskej zdravotníckej univerzity uviedol prof. LI Chun-ri, ktorý už od roku 2016 pôsobí…

zobraziť viac

február 2024

Po
Ut
Str
Št
Pi
So
Ne
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
Udalosti pre 1 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 2 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 3 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 4 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 5 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 6 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 7 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 8 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 9 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 10 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 11 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 12 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 13 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 14 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 15 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 16 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 17 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 18 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 19 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 20 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 21 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 22 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 23 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 24 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 25 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 26 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 27 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 28 február
Žiadne udalosti
Udalosti pre 29 február
Žiadne udalosti

Oznámenie č. 1/2023 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Rektor SZU Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. v súlade s čl. 2 ods. 8 smernice č. 2/2023 vydáva Oznámenie o schválených benefitoch pre členov Alumni klubu SZU s platnosťou od 1.9.2023 do 31.10. 2026.
Na základe predloženia potvrdenia o členstve v Alumni klube SZU je každý člen oprávnený využívať nasledovné benefity:
  • bezplatný prístup ku službám Univerzitnej knižnice SZU
  • 10% zľava na vzdelávacie akcie SZU, vrátane programov ďalšieho vzdelávania
0
ŠTUDENTOV
0
ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
0
FAKULTY
0
ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

Ďalšie služby