AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY FZ SZU V BANSKEJ BYSTRICI

OŠETROVATEĽSTVO

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu OŠETROVATEĽSTVO:

Prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

FYZIOTERAPIA

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu FYZIOTERAPIA:

Prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

Druhý stupeň štúdia – denná a externá forma:

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ:

Prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE:

Prvý stupeň štúdia – denná forma: