Oddelenie environmentálnej medicíny FVZ

Fakulta verejného zdravotníctva SZU
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37

Vedúca oddelenia:

MUDr. Ľubica Murínová, PhD.

e-mail: lubica.murinova@szu.sk
miestnosť: B-147
Tel.: 0948 981 719; 0917 489 009
Konzultačné hodiny: Štvrtok: 10:00 – 12:00

Pracovníci oddelenia

Vedeckí pracovníci:

Iní VŠ pracovníci:

Ostatní zamestnanci:

Aktualizované 11.3.2024 (Ing. Ľudmila Víglaská, PhD.)