Oddelenie radiačnej hygieny FVZ

Fakulta verejného zdravotníctva SZU
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37

Vedúci oddelenia:

Ing. Igor Gomola, PhD.

e-mail: igor.gomola@szu.sk
tel: +421 2 59370 447
konzultačné hodiny: utorok 10:00-12:00

Pracovníci oddelenia

 • doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.
  e-mail: martina.horvathova@szu.sk
  Tel: +421-2-59370-447
  Miestnost: B-315
  Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore
 • prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.
  e-mail: lubomir.matel@szu.sk
  Tel: +421-2-59370-521
  Miestnost: B-391
  Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore
 • Monika Jakabová – laborantka
  e-mail: monika.jakabova@szu.sk
  Tel: +421-2-59370-539
  Miestnosť: B-317

Aktualizované 31.05.2023 (admin)