Oddelenie toxikológie FVZ

Fakulta verejného zdravotníctva SZU
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37

Vedúca oddelenia:

Mgr. Júlia Babincová, PhD., MPH

tel.: +421 2 59370 322
e-mail: julia.babincova@szu.sk
miestnosť: B2-221
konzultačné hodiny: streda 9:00-11:00

Pracovníci oddelenia

Vedúca experimentálnych zverincov:

 • MVDr. Radka Aláčová, PhD. – RD
  tel.: + 421 2 59370 339
  e-mail: radka.alacova@szu.sk
  miestnosť: B2-220

Zastupujúci vedúci experimentálnych zverincov:

Samostatní vedeckí pracovníci:

 • doc. RNDr. Elena Szabová, CSc.
  tel.: + 421 2 59370 324
  e-mail: elena.szabova@szu.sk
  miestnosť: B2-218
  konzultačné hodiny: pondelok 10:00-12:00
 • MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.
  tel.: + 421 2 59370 548
  e-mail: dagmar.zeljenkova@szu.sk
  miestnosť: B2-210

Vedecko-výskumní pracovníci:

Laboranti:

Ošetrovatelia zvierat:

Aktualizované 31.05.2023 (admin)