Maintaining Immunity after Immunization (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Maintaining Immunity after Immunization (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 22.8.2022 Dátum otvorenia: 13.12.2022 Dátum ukončenia: 14.1.2023 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výskum s cieľom zlepšiť naše chápanie toho, ako vakcíny proti infekčným agens vedú k trvalej ochrannej imunite. Táto iniciatíva podporí štúdie, ktoré definujú zložky…

Details

HEAL Initiative: Translational Development of Diagnostic and Therapeutic Devices (R18 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Translational Development of Diagnostic and Therapeutic Devices (R18 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.8.2022 Dátum otvorenia: 14.10.2022 Dátum ukončenia: 18.6.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyvinúť prototyp zariadení na klinickej úrovni, ktorý sa má používať ako bezpečná, účinná a nenávyková diagnostika a liečba bolesti alebo…

Details

Optimization of Genome Editing Therapeutics for Alzheimer’s Disease and Alzheimer’s Disease-Related Dementias (AD/ADRD) (U01 – Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Optimization of Genome Editing Therapeutics for Alzheimer’s Disease and Alzheimer’s Disease-Related Dementias (AD/ADRD) (U01 – Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 24.8.2022 Dátum otvorenia: 30.9.2023 Dátum ukončenia: 1.12.2022 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje optimalizáciu sľubných terapeutických výsledkov založených na úprave genómu pre Alzheimerovu chorobu a demencie súvisiace s Alzheimerovou…

Details

Clinical, Behavioral, and Physiological Studies of Open- and Closed-loop Platforms: Toward Personalized, Fully Automated, Accessible Systems (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Clinical, Behavioral, and Physiological Studies of Open- and Closed-loop Platforms: Toward Personalized, Fully Automated, Accessible Systems (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 29.8.2022 Dátum otvorenia: 28.1.2023 Dátum ukončenia: 27.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je propagovať klinický výskum využívajúci súčasné a vznikajúce technológie na riešenie prekážok, ktoré obmedzujú pokrok…

Details

Grand Opportunity in Medications Development for Substance-Use Disorders (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Grand Opportunity in Medications Development for Substance-Use Disorders (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.9.2022 Dátum otvorenia: 3.9.2022 Dátum ukončenia: 2.9.2025 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) sa snaží urýchliť vývoj liekov na liečbu porúch užívania látok (SUD) podporovaním výskumných žiadostí na podporu rôznych predklinických a/alebo klinických výskumných projektov. Cieľom je…

Details

Bioengineering Research Grants (BRG) (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Bioengineering Research Grants (BRG) (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.9.2022 Dátum otvorenia: 1.10.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť spoluprácu medzi vedami o živote a fyzikou, ktoré: 1) uplatňujú multidisciplinárny bioinžiniersky prístup k riešeniu biomedicínskeho problému; a 2) integrovať, optimalizovať, overovať, prekladať alebo inak…

Details

Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 19.9.2022 Dátum otvorenia: 20.1.2023 Dátum ukončenia: 23.2.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť aplikácie, ktoré podporia translačný výskum, aby lepšie porozumeli vzniku, trajektórii a výsledkom schizofrénie a súvisiacich psychotických porúch v strednom až neskorom…

Details

Investigating the Effects of Addictive Substances on Brain Developmental Trajectories Using Innovative Scalable Methods for Quantification of Cell Identity, Lineage and Connectivity (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Investigating the Effects of Addictive Substances on Brain Developmental Trajectories Using Innovative Scalable Methods for Quantification of Cell Identity, Lineage and Connectivity (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 8.11.2022 Dátum otvorenia: 2.1.2023 Dátum ukončenia: 3.2.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) podporí projekty, ktoré skúmajú účinky návykových látok na…

Details

Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Open Competition: Environmental influences on Child Health Outcomes (ECHO) Pregnancy Cohort Study Sites. Clinical Trial Not Allowed (UG3/UH3)

Názov projektu: Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Open Competition: Environmental influences on Child Health Outcomes (ECHO) Pregnancy Cohort Study Sites. Clinical Trial Not Allowed (UG3/UH3) Dátum vydania: 16.7.2022 Odhadovaný dátum prvej prihlášky: 21.11.2022 Najskorší odhadovaný dátum začiatku: 1.9.2023 Účel projektu: Kancelária programu Environmentálne vplyvy na výsledky v oblasti zdravia detí…

Details

HEAL Initiative: Rapidly Assessing the Public Health Impact of Emerging Opioid Threats (UG1 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Rapidly Assessing the Public Health Impact of Emerging Opioid Threats (UG1 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 7.7.2022 Dátum otvorenia: 2.1.2023 Dátum ukončenia: 3.2.2023 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je hľadať výskum na podporu rýchleho rozvoja analytických metód a nástrojov na posúdenie prevalencie nových nelegálnych drog,…

Details