Výsledok výberového konania 14/2024 na 1 funkčné miesto docenta na Psychiatrickú kliniku SZU a UNB (18.3.-8.4.2024)

Dokumenty: VK142024 VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Psychiatrickú kliniku …

Details

Výsledok výberového konania 13/2024 na 1 funkčné miesto docenta na Kliniku detskej pneumológie a ftizeológie SZU a NÚDCH (18.3.-8.4.2024)

Dokumenty: VK132024 VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Kliniku detskej…

Details

Výsledok výberového konania 12/2024 na 1 funkčné miesto odborného asistenta na Kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU a UNB

Dokumenty: Zápisnica o priebehu výberového konania Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto odborného…

Details

Výberové konanie 11/2024 na 1 funkčné miesto docenta na Očnú kliniku SZU a UNB (18.3.-8.4.2024)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Očnú kliniku SZU a UNB, so…

Details

Výsledok výberového konania 10/2024 na 1 funkčné miesto odborného asistenta na Katedru infektológie

Dokumenty: DOC Zápisnica o priebehu výberového konania Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:…

Details

Výsledok výberového konania 9/2024 na 1 funkčné miesto odborného asistenta na Ústav mikrobiológie (18.3.-8.4.2024)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto odborného asistenta na Ústav mikrobiológie so zameraním v…

Details

Výberové konanie 8/2024 na 1 funkčné miesto docenta na Neurochirurgickú kliniku SZU a Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala a. s. (18.3.-8.4.2024)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Neurochirurgickú kliniku SZU…

Details

Výsledok výberového konania 7/2024 na 1 funkčné miesto docenta na I. neurologickú kliniku SZU a UNB (18.3.-8.4.2024)

Dokumenty: VK 072024 VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na…

Details

Výsledok výberového konania 6/2024 na 1 funkčné miesto docenta na Rádiologickú kliniku SZU a UN – Nemocnice sv. Michala, a. s.

Dokumnety: DOC Výsledok výberového konania Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Rádiologickú…

Details

Výsledok výberového konania 5/2024 na 1 funkčné miesto profesora na Katedru nukleárnej medicíny LF SZU

Dokumenty: Výsledok výberového konania Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesor na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru nukleárnej…

Details