Pôrodné asistentky absolvovali workshop – Rebozo v praxi pôrodnej asistentky

Katedra Pôrodnej asistencie Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v rámci inovácií vzdelávania dňa 6. 3. 2024 organizovala workshop Rebozo v praxi pôrodnej asistentky, ktorý viedla Anna Kohútová, česká komunitná pôrodná asistentka. Rebozo je špeciálna technika zameraná na podporu ženy počas tehotnosti, pôrodu a šestonedelia. Prostredníctvom jemného prístupu – zavinovania do šatky a využitím reboza (špeciálne tkaný obdĺžnikový pás látky)…

Details

Stretnutie a prednáška pre študentov s predstaviteľmi CareChoice z Írska

Dňa 4.3.2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi siete zariadení CareChoice z Írska, ktorá je zameraná špeciálne na starostlivosť o seniorov. Dekanka fakulty FOaZOŠ SZU prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH spolu s prodekankou pre zahraničné vzťahy a fakultnú koordináciu mobilít doc. MUDr. Teréziou Krčméryovou, PhD. diskutovali s hosťami o možnostiach vzájomnej spolupráce najmä v oblasti mobilít…

Details

Continuous Ketone Monitoring for the Safe Use of Sodium-glucose Cotransporter-2 Inhibitors in Type 1 Diabetes (R01 Clinical trial Required)

Názov projektu: Continuous Ketone Monitoring for the Safe Use of Sodium-glucose Cotransporter-2 Inhibitors in Type 1 Diabetes (R01 Clinical trial Required) Dátum vydania: 31.1.2024 Dátum ukončenia: 28.6.2024 Účel projektu: Sodium-glukózový kotransportér-2 inhibítory (SGLT2i), ktoré boli vyvinuté na liečbu diabetu 2. typu (T2D), majú významné ochranné účinky pri ochoreniach srdca a obličiek u ľudí s diabetom…

Details

Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 29.1.2024 Dátum ukončenia: 15.8.2024 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je žiadať aplikácie navrhujúce mechanistický transdisciplinárny výskum na zvieracích modeloch, ktorý integruje prístupy naprieč sociálnou/kognitívnou neurovedou s perspektívami z oblastí s komplementárnymi prístupmi k štúdiu sociálneho správania, s…

Details

Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Basic Experimental Studies with Humans (BESH) Required)

Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Basic Experimental Studies with Humans (BESH) Required) Dátum vydania: 29.1.2024 Dátum ukončenia: 15.8.2024 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je vyžiadať si žiadosti navrhujúce štúdie, ktoré spĺňajú definíciu NIH pre základné experimentálne štúdie zahŕňajúce ľudí (BESH) a pozostávajú z mechanistického, transdisciplinárneho výskumu sociálneho správania a jeho…

Details

Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.1.2024 Dátum ukončenia: 15.8.2024 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je vyžiadať si žiadosti navrhujúce mechanistický, transdisciplinárny výskum sociálneho správania a jeho vzťahov s nástupom, trajektóriou a vplyvom porúch užívania látok (SUD) a komorbidít. Toto NOFO je určené na…

Details

NIAID Clinical Trial Implementation Cooperative Agreement (U01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NIAID Clinical Trial Implementation Cooperative Agreement (U01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 29.1.2024 Dátum ukončenia: 14.1.2027 Účel projektu: Táto výzva podporuje žiadosti o spoluprácu pri realizácii vysokorizikových klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim a mechanistických štúdií spojených s vysokorizikovými klinickými skúškami. Mechanistická práca v klinických skúškach môže mať veľkú hodnotu, pretože podporuje pochopenie ľudských chorôb…

Details

Understanding Mechanisms and Outcomes of Trained Immunity (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Understanding Mechanisms and Outcomes of Trained Immunity (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.1.2024 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Táto výzva podporuje výskum, ktorý zlepšuje pochopenie základných mechanizmov a biomarkerov trénovanej imunity ( tj vrodenej imunitnej pamäte), plus funkčných dôsledkov trénovanej imunity, súvisiacich s 1) vývojom imunitného systému a funkcia, 2) imunita voči vakcínam…

Details

Understanding Mechanisms and Outcomes of Trained Immunity (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Understanding Mechanisms and Outcomes of Trained Immunity (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.1.2024 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Táto výzva podporuje výskum, ktorý zlepšuje pochopenie základných mechanizmov a biomarkerov trénovanej imunity ( tj vrodenej imunitnej pamäte), plus funkčných dôsledkov trénovanej imunity, súvisiacich s 1) vývojom imunitného systému a funkcia, 2) imunita voči vakcínam…

Details

Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 18.1.2024 Dátum ukončenia: 6.11.2024 Účel projektu: Táto výzva podporuje žiadosti o výskum v oblasti kontroly rakoviny a populačných vied. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu pri presadzovaní výskumných snáh o nových vedeckých nápadoch, ktoré majú potenciál výrazne posunúť výskum rakoviny…

Details