Translational Neural Devices (R61/R33 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Translational Neural Devices (R61/R33 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 23.2.2024 Dátum ukončenia: 29.1.2027 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je povzbudiť vyšetrovateľov, aby vykonávali translačné aktivity a malé klinické štúdie s cieľom pokročiť vo vývoji nízkorizikových terapeutických a diagnostických zariadení pre poruchy, ktoré postihujú nervový alebo neuromuskulárny systém. Činnosti podporované v tomto programe…

Details

Prepojili sme zdravotnícke zariadenia s našimi študentami

Prepájame našich študentov s ich budúcimi pôsobiskami, a to nielen v praktickej výučbe, ale aj formou interaktívnych podujatí. Vo štvrtok 22. februára sa mohli stovky študentov SZU prísť porozprávať so zástupcami 8 zdravotníckych zariadení z celého Slovenska. Najmä pre končiace ročníky to bola vzácna príležitosť priamo konfrontovať potenciálnych zamestnávateľov. Pre kapacitné limity sme dokázali uspokojiť len…

Details

Zimné metodické kurzy na Donovaloch

Prvé dva týždne letného semestra 2024 sme opäť strávili na zimných metodických kurzoch na Donovaloch. Aj napriek viacerým upršaným dňom a nie úplne ideálnym snehovým podmienkam verím, že kurz naplnil očakávania a bol pre študentov prínosom. Ďakujem pekne kolektívom FYZ 2. a UZS 1. za aktívnu účasť a spoluprácu a verím, že sa v rámci…

Details

Transformative Research on the Basic Mechanisms of Polysubstance use in Addiction (R01 – Clinical Trials Optional)

Názov projektu: Transformative Research on the Basic Mechanisms of Polysubstance use in Addiction (R01 – Clinical Trials Optional) Dátum vydania: 20.2.2024 Dátum ukončenia: 18.7.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) podporí projekty, ktoré navrhujú mechanické štúdie, ktoré zmenia naše chápanie používania viacerých látok v závislosti. Tieto prieskumné projekty založené na hypotézach môžu skúmať mechanizmy použitia polylátok na…

Details

BRAIN Initiative: Scaled reagent resources for brain cell type-specific access across vertebrate species (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Scaled reagent resources for brain cell type-specific access across vertebrate species (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.2.2024 Dátum ukončenia: 18.1.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) od NIH Brain Research prostredníctvom pokročilých inovatívnych neurotechnológií (BRAIN) je určené na podporu rozširovania reagencií špecifických pre molekulárny alebo genetický prístup mozgových buniek na štúdium…

Details

Dni otvorených dverí privítali viac ako tisícku uchádzačov

Deň otvorených dverí na Slovenskej zdravotníckej univerzite privítal počas dvoch dní viac ako 1000 uchádzačov o štúdium na našej univerzite. Najskôr sa Deň otvorených dverí uskutočnil v utorok 6. februára na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici, kde fakulta odprezentovala svoje študijné programy a novinky pre ďalší akademický rok. Podujatie navštívilo 266 záujemcov, pričom až 174 ich bolo zo stredných…

Details

Habilitačné konanie – MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.02.2024 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Vnútorné choroby Téma habilitačnej práce Vysoké dávky systémových kortikosteroidov hospitalizovaných pacientov s respiračným zlyhaním pri covid-19 Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Oponentské posudky na habilitačné konanie Rozhodnutie VR LF SZU…

Details

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici sa už tradične stal podujatím, počas ktorého študenti fakulty študujúci v dennej forme štúdia v študijných programoch: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť majú možnosť prezentovať nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti charakterizujúce príslušný študijný program všetkým návštevníkom, ale najmä študentom –…

Details

Habilitačné konanie – mjr. MUDr. Andrej Džubera, PhD.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 06.02.2024 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Chirurgia Téma habilitačnej práce Komplikácie chirurgickej liečby spondylózy krčnej chrbtice (30. ročné skúsenosti) Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Oponentské posudky na habilitačné konanie Rozhodnutie VR LF SZU Prezenčná listina…

Details