Small Research Grants for Analyses of Gabriella Miller Kids First Pediatric Research Data (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Small Research Grants for Analyses of Gabriella Miller Kids First Pediatric Research Data (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.12.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Spoločný fond NIH založil program Gabriella Miller Kids First Pediatric Research Program (Kids First) s cieľom vyvinúť zdroj údajov z pediatrického výskumu vyplnený genómovou sekvenciou a fenotypovými…

Co-infection and Cancer (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Co-infection and Cancer (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.12.2022 Dátum ukončenia: 6.11.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je posilniť mechanistické a epidemiologické výskumy zaoberajúce sa úlohami koinfekcie a rakoviny s cieľom objasniť v súčasnosti neetablované cesty v karcinogenéze, ktoré môžu poskytnúť informácie o stratégiách prevencie a liečby…

Clinical Studies of Mental Illness (Collaborative R01) (Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Clinical Studies of Mental Illness (Collaborative R01) (Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 13.12.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa snaží podporiť spoločné klinické štúdie, ktoré sa primárne zameriavajú na genetiku duševného zdravia, štúdie biomarkerov a štúdie duševných chorôb (napr. psychopatológia, neurovývojové trajektórie psychopatológie). Žiadatelia by mali požiadať…

NCI Small Grants Program for Cancer Research for Years 2023, 2024, and 2025 (NCI Omnibus) (R03 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: NCI Small Grants Program for Cancer Research for Years 2023, 2024, and 2025 (NCI Omnibus) (R03 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 5.12.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje malé výskumné projekty o rakovine, ktoré možno uskutočniť v krátkom čase s obmedzenými zdrojmi. Grantový mechanizmus R03 podporuje rôzne…