Pracoviská Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Sekretariát dekanátu
+421 2 59370 451

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH – dekanka
+421 2 59370 450 | meno.priezvisko@szu.sk

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. – prodekanka pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840 | meno.priezvisko@szu.sk

PhDr. Emília Miklovičová, PhD. – prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282 | meno.priezvisko@szu.sk

PhDr. Jana Rottková, PhD. – prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374 | meno.priezvisko@szu.sk