Akreditované študijné programy FVZ SZU

Verejné zdravotníctvo

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu verejné zdravotníctvo:

Prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

Druhý stupeň štúdia – denná a externá forma:

Tretí stupeň štúdia – denná a externá forma: