Discovery of in vivo Chemical Probes for the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Discovery of in vivo Chemical Probes for the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.12.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (NOFO) je podporiť výskumníkov, ktorí majú záujem a schopnosť spojiť úsilie pri objavení chemických sond in vivo pre nové mozgové ciele. Očakáva sa, že žiadatelia budú mať…

Details

National Cancer Institute’s Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: National Cancer Institute’s Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 15.12.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) žiada Národný onkologický inštitút (NCI) výskumné projekty, ktoré realizujú klinické štúdie iniciované výskumníkom v počiatočnej fáze (Fáza 0, I a II)…

Details

Cancer Prevention and Control Clinical Trials Grant Program (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Cancer Prevention and Control Clinical Trials Grant Program (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 15.12.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) vyzýva Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o podporu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim v súvislosti s programovými záujmami NCI divízie prevencie rakoviny a/alebo divízie NCI pre kontrolu…

Details

Streamlining mental health interventions for youth living with HIV in Low- and Middle-Income Countries (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Streamlining mental health interventions for youth living with HIV in Low- and Middle-Income Countries (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 5.12.2023 Dátum ukončenia: 13.8.2024 Účel projektu: Existuje praktická potreba vyvinúť zjednodušené verzie intervencií v oblasti duševného zdravia pre mladých ľudí žijúcich s HIV (YLWH), ktoré možno reálne implementovať a rozšíriť v krajinách s…

Details

Habilitačné konanie – MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH (12.1.2024)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.1.2024 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Verejné zdravotníctvo Téma habilitačnej práce Dentogénne infekcie Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh členov Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR FVZ SZU Rozhodnutie Prezenčná listina zo…

Details

GRATULUJEME

Gratulujeme a tešíme sa z úspechu našej kolegyne, vedúcej Katedry nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty SZU prof. MUDr. Soni Balogovej, PhD., ktorá si z rúk prezidenta Českej republiky Petra Pavla prevzala dekrét, ktorým bola menovaná za profesorku v odbore nukleárna medicína.   foto: Tomáš Fongus

Details

Integrated Functional Mapping and Molecular Profiling of Cell Ensembles Encoding the Effects of Addictive Substances in Rodents (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Integrated Functional Mapping and Molecular Profiling of Cell Ensembles Encoding the Effects of Addictive Substances in Rodents (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 7.12.2023 Dátum ukončenia: 24.2.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) sa zameriava na podporu výskumných programov, ktoré prijímajú inovatívne škálovateľné technológie na inventarizáciu, registráciu a molekulárny profil…

Details

Interplay of Autophagy Regulated Cell Death and HIV Pathogenesis in Substance Use Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Interplay of Autophagy Regulated Cell Death and HIV Pathogenesis in Substance Use Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 6.12.2023 Dátum ukončenia: 15.11.2024 Účel projektu: Cieľom oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť štúdie na rozšírenie našich vedomostí o mechanizmoch poháňajúcich autofágiu a na identifikáciu autofágových dráh, ktoré možno využiť na kontrolu…

Details

Interplay of Autophagy Regulated Cell Death and HIV Pathogenesis in Substance Use Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Interplay of Autophagy Regulated Cell Death and HIV Pathogenesis in Substance Use Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 6.12.2023 Dátum ukončenia: 15.11.2024 Účel projektu: Cieľom oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť štúdie na rozšírenie našich vedomostí o mechanizmoch poháňajúcich autofágiu a na identifikáciu autofágových dráh, ktoré možno využiť na kontrolu…

Details

Omics Phenotypes Related to Down Syndrome for the INCLUDE Project (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Omics Phenotypes Related to Down Syndrome for the INCLUDE Project (X01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 5.12.2023 Dátum ukončenia: 14.3.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) pozýva aplikácie na zaslanie vzoriek do zdrojov podporovaných projektom NIH INCLUDE (INvestigation of Co-occurring conditions during the Lifespan to Understand Down syndromeE) na generovanie…

Details