Chemical Probes and Drugs for Modulating HIV Transcription in the Context of Substance Use Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Chemical Probes and Drugs for Modulating HIV Transcription in the Context of Substance Use Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.12.2023 Dátum ukončenia: 14.8.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť výskum (1) vývoja nových nástrojov, metód a molekulárnych sond na identifikáciu mechanizmov a signálnych dráh, ktorými…

Details

Chemical Probes and Drugs for Modulating HIV Transcription in the Context of Substance Use Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Chemical Probes and Drugs for Modulating HIV Transcription in the Context of Substance Use Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.12.2023 Dátum ukončenia: 14.8.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť výskum (1) vývoja nových nástrojov, metód a molekulárnych sond na identifikáciu mechanizmov a signálnych dráh, ktorými…

Details

Advanced Development of Informatics Technologies for Cancer Research and Management (U24 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Advanced Development of Informatics Technologies for Cancer Research and Management (U24 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.12.2023 Dátum ukončenia: 16.11.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je pozvať aplikácie Cooperative Agreement (U24) na pokročilý vývoj a vylepšenie nových informačných technológií s cieľom zlepšiť získavanie, analýzu, vizualizáciu a interpretáciu údajov v…

Details

Development of Innovative Informatics Methods and Algorithms for Cancer Research and Management (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Development of Innovative Informatics Methods and Algorithms for Cancer Research and Management (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.12.2023 Dátum ukončenia: 16.11.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je pozvať žiadosti o granty na prieskumný/vývojový výskum (R21) na inovatívne informačné metódy a algoritmy s cieľom zlepšiť získavanie, analýzu, vizualizáciu alebo…

Details

Multidisciplinary Studies of HIV/AIDS and Aging (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Multidisciplinary Studies of HIV/AIDS and Aging (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.12.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2027 Účel projektu: Toto NOFO pozýva aplikácie na priesečník HIV a starnutia tým, že navrhuje výskum, ktorého cieľom je splniť nasledujúce ciele: 1) Zlepšiť pochopenie biologických, klinických a sociálno-behaviorálnych aspektov starnutia prostredníctvom infekcie HIV a jej liečby; a 2)…

Details

Discovery of in vivo Chemical Probes for the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Discovery of in vivo Chemical Probes for the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.12.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (NOFO) je podporiť výskumníkov, ktorí majú záujem a schopnosť spojiť úsilie pri objavení chemických sond in vivo pre nové mozgové ciele. Očakáva sa, že žiadatelia budú mať…

Details

National Cancer Institute’s Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: National Cancer Institute’s Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 15.12.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) žiada Národný onkologický inštitút (NCI) výskumné projekty, ktoré realizujú klinické štúdie iniciované výskumníkom v počiatočnej fáze (Fáza 0, I a II)…

Details

Cancer Prevention and Control Clinical Trials Grant Program (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Cancer Prevention and Control Clinical Trials Grant Program (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 15.12.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) vyzýva Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o podporu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim v súvislosti s programovými záujmami NCI divízie prevencie rakoviny a/alebo divízie NCI pre kontrolu…

Details

Streamlining mental health interventions for youth living with HIV in Low- and Middle-Income Countries (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Streamlining mental health interventions for youth living with HIV in Low- and Middle-Income Countries (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 5.12.2023 Dátum ukončenia: 13.8.2024 Účel projektu: Existuje praktická potreba vyvinúť zjednodušené verzie intervencií v oblasti duševného zdravia pre mladých ľudí žijúcich s HIV (YLWH), ktoré možno reálne implementovať a rozšíriť v krajinách s…

Details

Habilitačné konanie – MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH (12.1.2024)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.1.2024 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Verejné zdravotníctvo Téma habilitačnej práce Dentogénne infekcie Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh členov Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR FVZ SZU Rozhodnutie Prezenčná listina zo…

Details