Prednášali sme aj na Taiwane

Len nedávno sa z Taiwanu vrátili naše kolegyne z Oddelenia environmentálnej medicíny Fakulty verejného zdravotníctva, kde sa zúčastnili v meste Kao-siung na 35. ročníku konferencie Medzinárodnej spoločnosti environmentálnej epidemiológie (ISEE).   Slovenskú zdravotnícku univerzitu reprezentovali MUDr. Ľubica Murínová a PhD. a Mgr. Lucia Fábelová, PhD., MPH z Oddelenia environmentálnej medicíny FVZ. Na konferencii odzneli zaujímavé prednášky z rôznych oblastí environmentálnej…

Details

SZU pomáhala seniorom

V sobotu 14. októbra sa v Zichyho paláci v Bratislave pod záštitou prezidentky SR konalo podujatie Senior Friendly 50+ a Slovenská zdravotnícka univerzita bola aj tento rok pri tom. Študenti Lekárskej fakulty pod vedením dr. Tirpákovej a dr. Slobodovej ponúkli účastníkom podujatia “Čísla pre zdravie“ a prezentovali telemedicínsku aplikáciu pre domáci tréning seniorov. Nielen v mesiaci úcty k starším je kľúčové presadzovať filozofiu…

Details

Výstup na Krížnu (1574m) v pohorí Veľká Fatra

Nový akademický rok sme so študentmi fyzioterapie zahájili už pomaly tradičným výstupom na Krížnu (1574m) v pohorí Veľká Fatra. Túru sme absolvovali v rámci predmetov kondičná príprava a rekondično-relaxačné cvičenia. V skorých popoludňajších hodinách sme vyrazili zo Salašiek pri obci Turecká po žltej značke na vrchol, kde sme si, a to aj napriek sviežemu vetru,…

Details

Exploratory studies to investigate mechanisms of HIV infection, replication, latency, and/or pathogenesis in the context of substance use disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Exploratory studies to investigate mechanisms of HIV infection, replication, latency, and/or pathogenesis in the context of substance use disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 15.8.2025 Účel projektu: Táto výzva podporí vysoko rizikové štúdie s vysokým dopadom, ktoré 1) vyvíjajú alebo aplikujú nové nástroje alebo technológie alebo 2) testujú nové hypotézy na…

Details

HIV Vaccine Research and Design (HIVRAD) Program (P01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HIV Vaccine Research and Design (HIVRAD) Program (P01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.3.2026 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporovať viaczložkové, multidisciplinárne projekty, ktoré sa zaoberajú vedeckými otázkami relevantnými pre výskum objavovania profylaktickej vakcíny proti AIDS. Môže byť zahrnuté rozsiahle hodnotenie koncepcií vakcín na modeloch primátov (okrem človeka). Viac informácii o projekte:…

Details

Mechanistic Research on Neuromodulation for Substance Use Disorders Treatment (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mechanistic Research on Neuromodulation for Substance Use Disorders Treatment (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 15.8.2026 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť klinický výskum, ktorý identifikuje a potvrdí nové ciele pre neinvazívnu stimuláciu mozgu (NIBS) a neurobiologické, kognitívne a behaviorálne reakcie na NIBS súvisiace s poruchou užívania látok (SUD), ktoré môžu predchádzať…

Details

Developing novel theory and methods for understanding the genetic architecture of complex human traits (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Developing novel theory and methods for understanding the genetic architecture of complex human traits (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je podporovať žiadosti pre vývoj nových teórií a metód, ktoré umožňujú lepšie pochopiť, ako genetické a negenetické faktory prispievajú ku komplexnej variabilite vlastností medzi jednotlivcami, rodinami…

Details

Zástupcovia Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na 44. výročnej konferencii Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

V dňoch 12. – 14. októbra 2023 sa v Hornom Smokovci konala 44. výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), na ktorej prezentovali Lekársku fakultu SZU v Bratislave (LF SZU) viacerí naši zástupcovia. Po slávnom otvorení konferencie  nasledovala  moderovaná diskusia s predstaviteľmi všetkých vzdelávacích ustanovizní na Slovensku, na tému  “Špecializačné štúdium vo všeobecnom lekárstve – aktuálna situácia a smerovanie…

Details

Zasadnutie 18. valného zhromaždenia RECOOP v Osijeku

Prezident RECOOP Sandor G. Vari, MD zo Cedars-Sinai v Los Angeles po otvorení zasadnutia VZ a schválení jeho programu online privítal riaditeľa Ústavu problematiky kryobiológie a kryomedicíny v Charkive, Ukrajina, ktorý predstavil históriu a činnosť inštitúcie. Ústav si podal žiadosť o členstvo v RECOOP. Dr. Vari informoval ďalej o dvoch odporúčaniach jeho členstva od riadnych členov RECOOP (Technická univerzita Vroclav, Poľsko a Národná…

Details

Zaujímavosti z klinických pracovísk

V rámci klinických cvičení na Klinike transplantačnej chirurgie SZU prebiehajú pravidelne prednášky pre študentov ošetrovateľstva. Prednášky sa týkajú problematiky transplantácií a realizujú ich špičkoví lekári z danej kliniky pod vedením prednostu MUDr. Júliusa Janeka, PhD. a vedúcej sestry Mgr. Ivety Knoppovej.