Výsledok VK/30/2023 na funkčné miesto docenta na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka SZU a UNB so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na pediatriu v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo (3.10.-23.10.2023)

Dokument: Výsledok výberového konania: DOC727   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Klinika pre…

Details

Opportunities for HIV Cure Strategies at the Time of ART Initiation (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Opportunities for HIV Cure Strategies at the Time of ART Initiation (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.9.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je identifikovať liečebné stratégie vhodné na podávanie na začiatku kombinovanej antiretrovírusovej terapie (cART) a/alebo pri reštarte cART po prerušení analytickej liečby (ATI),…

Details

Single Cell Opioid Responses in the Context of HIV (SCORCH) Program: Data Mining and Functional Validation (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Single Cell Opioid Responses in the Context of HIV (SCORCH) Program: Data Mining and Functional Validation (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.9.2023 Dátum ukončenia: 14.8.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporovať získavanie údajov zo súborov údajov o jednej bunke na identifikáciu typov buniek, transkriptov, zosilňovačov alebo…

Details

Developing novel theory and methods for understanding the genetic architecture of complex human traits (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Developing novel theory and methods for understanding the genetic architecture of complex human traits (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 26.9.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva žiadosti, aby porozumeli faktorom, ktoré ovplyvňujú prijímanie a dodržiavanie a trvalé používanie biomedicínskych možností prevencie HIV, aby informovali a…

Details

Siedmy ročník projektu Odhaľme rakovinu krvi

Iniciátori projektu v spolupráci s pacientskymi organizáciami prichádzajú s novou, jedinečnou publikáciou o pacientoch s mnohopočetným myelómom, ktorá sa snaží do zložitej témy vniesť pozitívne prvky prostredníctvom netradičného prerozprávania skutočných príbehov ľudí, ktorí majú skúsenosť s týmto ochorením a vrátili sa späť do života. Práve tieto príbehy sú dôkazom toho, čo investície do slovenského zdravotníctva a zdravia…

Details

Výsledok VK/29/2023 na miesto riaditeľa Centra pre podporu vnútorného systému kvality SZU (26.9.-13.10.2023)

Dokumenty: DOC753 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vedúceho zamestnanca pre: 1 miesto riaditeľa Centra pre podporu vnútorného systému kvality…

Details

Medzinárodná konferencia Vizionári: Spoločne proti rakovine pľúc

Vizionári, konferencia, ktorá sa konala 18.9.2023 za aktívnej účasti prof. Róberta Babeľu, FISAC, prorektora SZU priniesli spoločnú zhodu tieňových ministrov zdravotníctva na tom, že prevencia onkologických ochorení – vrátane prevencie rakoviny pľúc – musí byť jednou z priorít budúcej vlády. Ak onkologické ochorenia zachytíme skôr, vieme ich efektívnejšie liečiť, znížiť celkové náklady na liečbu a…

Details

BRAIN Initiative: New Concepts and Early-Stage Research for Recording and Modulation in the Nervous System (R21) (Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: New Concepts and Early-Stage Research for Recording and Modulation in the Nervous System (R21) (Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.9.2023 Dátum ukončenia: 16.6.2026 Účel projektu: Toto NOFO hľadá žiadosti pre jedinečné a inovatívne nahrávacie a/alebo modulačné technológie, ktoré sú v najskoršom štádiu vývoja, vrátane nových a netestovaných nápadov, ktoré sú…

Details

Global Infectious Disease Research Administration Development Award for Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Global Infectious Disease Research Administration Development Award for Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.9.2023 Dátum ukončenia: 14.3.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je pozvať žiadosti od výskumných inštitúcií v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC), aby poskytli vyšším administrátorom z týchto inštitúcií…

Details

Opportunities for HIV Cure Strategies at the Time of ART Initiation (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Opportunities for HIV Cure Strategies at the Time of ART Initiation (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.9.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je identifikovať liečebné stratégie vhodné na podávanie na začiatku kombinovanej antiretrovírusovej terapie (cART) a/alebo pri reštarte cART po prerušení analytickej liečby (ATI),…

Details