Measuring Financial Hardship Among People and Families Living with AD/ADRD (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Measuring Financial Hardship Among People and Families Living with AD/ADRD (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 17.5.2023 Dátum ukončenia: 24.10.2023 Účel projektu: Účelom tejto iniciatívy je vyvinúť opatrenia týkajúce sa finančných ťažkostí spojených s Alzheimerovou chorobou (AD) a demenciami súvisiacimi s AD (ADRD), ktoré reagujú na dyadické a rodinné dojednania o finančnom manažmente, ktoré sú bežné pri postupe AD/ADRD. Aby bolo možné…

Preclinical Studies to Characterize the Impact of Toxicants on Brain Aging and Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Preclinical Studies to Characterize the Impact of Toxicants on Brain Aging and Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 16.5.2023 Dátum ukončenia: 24.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva žiadosti, ktoré navrhujú použiť myšacie modely na vyhodnotenie molekulárnych, patologických a funkčných dôsledkov hlavných toxických látok, o ktorých je známe, že sú…

Quantifying the Impact of Environmental Toxicants on Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) Risk in Cohort Studies (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Quantifying the Impact of Environmental Toxicants on Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) Risk in Cohort Studies (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 16.5.2023 Dátum ukončenia: 24.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) vyzýva žiadosti, ktoré navrhujú výskum zameraný na hlavné toxické látky, u ktorých sa zistilo, že súvisia so zvýšeným rizikom Alzheimerovej choroby (AD) a…

Understanding Gene-Environment Interactions in Brain Aging and Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Understanding Gene-Environment Interactions in Brain Aging and Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 16.5.2023 Dátum ukončenia: 24.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) pozýva žiadosti, ktoré navrhujú interdisciplinárne výskumné projekty, ktoré využívajú in vitro a ex vivo modely na ľudských bunkách relevantné pre ochorenie na charakterizáciu účinkov interakcií medzi génom a prostredím (GxE)…

Chemical Screening and Optimization Facility (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Chemical Screening and Optimization Facility (X01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.5.2023 Dátum ukončenia: 4.4.2026 Účel projektu: NICHD má najmodernejšie zariadenie chemickej syntézy a optimalizácie na pokrok vo vývoji nehormonálnej antikoncepcie a produktov súvisiacich s reprodukčným zdravím. Toto zariadenie má schopnosti a kapacitu pre predklinické služby vrátane štúdií umožňujúcich oslobodenie od vyšetrovacích zariadení (IDE) alebo výskumných nových liekov (IND)…

Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu:Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 15.5.2023 Dátum ukončenia: 19.7.2023 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o voliteľný mechanizmus klinickej skúšky R01 so zameraním na zdravotné služby súvisiace s alkoholom. Toto NOFO sa vo všeobecnosti zameria na odstránenie rozdielov v liečbe jednotlivcov s poruchou užívania alkoholu (AUD); v rámci tohto zamerania sa…

BRAIN Initiative: Development of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in Human and Non-Human Primate Brain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu:BRAIN Initiative: Development of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in Human and Non-Human Primate Brain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.5.2023 Dátum ukončenia: 8.6.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania v rámci iniciatívy Výskum mozgu prostredníctvom pokročilých inovatívnych neurotechnológií (BRAIN) je podporiť žiadosti, ktoré budú vyvíjať a overovať nové nástroje na uľahčenie podrobnej analýzy a manipulácie…

HIV Prevention and Alcohol (R34 Clinical Trials Optional)

Názov projektu:HIV Prevention and Alcohol (R34 Clinical Trials Optional) Dátum vydania: 12.5.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: NOFO sa snaží rozšíriť súbor nástrojov na prevenciu HIV/AIDS medzi populáciami ovplyvnenými alkoholom s radom vzorcov epizodického a dlhodobého užívania a súvisiacich behaviorálnych a biologických rizík pre získanie HIV. To zahŕňa integráciu účinných preventívnych a liečebných zásahov s pochopením preklenujúceho rámca na zníženie výskytu nových infekcií uľahčením prierezového…

HIV-associated Non-Communicable Diseases Research at Low- and Middle-Income Country Institutions (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: HIV-associated Non-Communicable Diseases Research at Low- and Middle-Income Country Institutions (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 10.5.2023 Dátum ukončenia: 9.12.2025 Účel projektu: Cieľom tohto programu je podporovať miestne relevantný výskum v kritických oblastiach neprenosných chorôb spojených s HIV (NCD) v inštitúciách krajín s nízkymi a strednými príjmami (LMIC), posilniť výskumnú kapacitu a vybudovať sieť výskumníkov v rámci krajín s nízkymi a strednými príjmami…