AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY FOaZOŠ SZU

OŠETROVATEĽSTVO

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu OŠETROVATEĽSTVO:

Prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

Druhý stupeň štúdia – externá forma:

Tretí stupeň štúdia – denná a externá forma:

Skrátené štúdium je platné pre štúdium so začiatkom v akademickom roku 2023/2024.

PÔRODNÁ ASISTENCIA

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu PÔRODNÁ ASISTENCIA:

Prvý stupeň štúdia – denná forma:

Opis študijného programu

Odporúčaný študijný plán

Vnútorná hodnotiaca správa

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR

FYZIOTERAPIA

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu FYZIOTERAPIA:

Prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

Druhý stupeň štúdia – externá forma:

Skrátené štúdium je platné pre štúdium so začiatkom v akademickom roku 2023/2024.

RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA:

Prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

  • doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
  • doc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
  • doc. MUDr. Soňa Balogová (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ:

Prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

FYZIOLOGICKÁ A KLINICKÁ VÝŽIVA

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu FYZIOLOGICKÁ A KLINICKÁ VÝŽIVA:

Prvý stupeň štúdia – externá forma:

Skrátené štúdium je platné pre štúdium so začiatkom v akademickom roku 2023/2024.

DENTÁLNA HYGIENA

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu DENTÁLNA HYGIENA:

Prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

  • Dr. h. c. doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
  • prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
  • doc. Volodymyr Borodach, PhD., CSc. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

Skrátené štúdium je platné pre štúdium so začiatkom v akademickom roku 2023/2024.