Katedra profesijného rozvoja učiteľov

Vedúca katedry:

PhDr. Martina SOLÁROVÁ 

Zamestnanci:

 • PhDr. MARTINA SOLÁROVÁ
  Funkčné miesto: asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ, vedúca katedry
  Kontakt: +421 2 59 370 482, e-mail: martina.solarova(zavináč)szu.sk
  Konzultačné hodiny: štvrtok 8:30 – 10:30 h, miestnosť B-490
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo a doplňujúce pedagogické štúdium učiteľov SZŠ po mailovom dohovore, miestnosť B-490
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov komunitné ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo v primárnej starostlivosti, ošetrovateľské techniky, klinická prax

 

 • prof. PhDr. GABRIELA LOJOVÁ, PhD.
  Funkčné miesto: profesor
  Pracovné zaradenie: odborný garant doplňujúceho pedagogického štúdia
  Kontakt: +421 2 59 370 482, e-mail: gabriela.lojova(zavináč)szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore
  Poradenstvo pre študentov po mailovom dohovore

Aktualizované 14.3.2024 (PhDr. Andrea Písecká)