Oddelenie vnútorného systému zabezpečovania kvality a akreditácií

Vedúca oddelenia

doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH

Pracovníci:

  • Monika Neumannová (meno.priezvisko@szu.sk, tel.: 02/59 370 472)