Katedra diabetológie a porúch látkovej premeny LF SZU

Limbová 12, 833 03 Bratislava

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
vedúci katedry

tel.: +421 904 841 216, e-mail:

Pracovníci pedagogického útvaru

Sekretariát:

Alžbeta Zsitvová
tel.: +421 907 065 829
e-mail: 

Členovia Katedry:

  • MUDr. Lujza Štrbová, PhD.
    tel.: , e-mail:
  • doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
    tel.: , e-mail:
  • doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
    tel.: , e-mail:
Dokumenty: