Katedra hematológie a transfuziológie LF SZU

Limbová 14, 833 03 Bratislava (SZU) a Antolská 11, 851 07 Bratislava (UNB)

MUDr. Jozef Lukáš, PhD.
vedúci katedry

SZU: Limbová 14, 2. posch., B-210, tel.: +421 2 59 370 170, e-mail:
UNB – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: tel.: +421 2 6867 2634

Katedra hematológie a transfúziológie Lekárskej fakulty SZU (ďalej KHT) zabezpečuje výuku hematológie a transfúziológie pre lekárov i nelekárov v špecializačnom odbore: Hematológia a transfúziológia (pre lekárov – akreditované od r. 2011), Laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii (LDHaT) (pre lekárov, laborantov i “laboratórnych diagnostikov”, čo sú vysokoškoláci s prírodovedným vzdelaním akreditované od r. 2013). Akreditovaný je aj odbor LDHaT pre laborantov – vedúca útvaru Mgr. Zdena Konečná, PhD., ktorého Minimálne štandardy nájdete vo Vestníku na str. 192-193. Minimálne štandardy pre LDHaT boli vydané v roku 2012 a sú rovnaké pre všetky 3 kategórie zdravotníckych pracovníkov (lekár, laborant i “laboratórny diagnostik”).

Pracovníci pedagogického útvaru

Sekretariát:

Andrea Konečníková
tel.: +421 2 59370 281
e-mail: andrea.konecnikova@szu.sk

Členovia katedry (SZU):

 • prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
  tel.: , e-mail:
 • doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD. odborný garant
  tel.: , e-mail:
 • doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., mim. prof.
  tel.: , e-mail:

Členovia katedry (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB)

 • MUDr. Jozef Lukáš, PhD. krvná banka, imunohematológia, akútne leukémie
 • doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD. onkohematológia, LPN, mnohopočetný myelóm, lymfómy
 • MUDr. Eva Bojtárová, PhD. Transplantačné centrum a transplantačná ambulancia
 • MUDr. Tatiana Prigancová, PhD. hemostazeológia
 • MUDr. Zuzana Sninská, PhD. onkohematológia
 • MUDr. Marcela Skraková primárka LDO
 • MUDr. Ján Martinka, aferetické centrum
 • MUDr. Daniela Pavlíková, imunohematológia, všeob. ambulancia
 • Oľga Jánošová, odborná inštruktorka, cytologické laboratórium, úsek tkanivových kultúr, spracovanie a kryokonzervácia krvotvorných buniek
 • Mgr. Rastislav Jaro, hematologické laboratórium
 • Mgr. Denisa Harrachová, laboratórium imunofenotypizácie, cytofluorometria

Národná transfúzna služba

 • Kontaktná osoba: prim. MUDr. Katarína Kusendová, PhD.

Lekári všetky ročníky: v utorok 14.02.2023 9:00 – 12:00

Lab. dg. v H&T všetky ročníky: v utorok 21.02.2023 9:00 – 12:00

Ohľadom prihlášok a ďalších podrobností komunikujte s p. sekretárkou.

Atestačné práce je potrebné doručiť na KHaT (radšej) alebo na Katedru na SZU p. Konečníkovej najneskôr do piatka 31.03.2023. Kto tento termín nestíha, bude automaticky preradený na jeseň 2023.

Atestačný seminár (= prezentácia atestačných prác – podľa počtu prihlásených 1 alebo 2 dni – ide len o predbežné termíny): 17.05. a 24.05.2023

Pri veľkom počte možný aj ďalší termín, upresníme.

Atestačné semináre sa konajú v knižnici KHaT v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke o 13:00. Používajte bezpätkové písmo, HRUBÉ! – tenké nie je v knižnici vidieť, veľkosť ideálne 32 bodov, 28 bodov je minimum! Zvýrazňujte podfarbením, nie inou farbou písma, lebo na našej obrazovke je vidno len čiernu farbu.

Atestácia: 21.06.2023

Pri veľkom počte prihlásených môže byť aj termín 20.06.2023 (ešte upresníme).

Kontrolné dni

Lekári všetky ročníky: v utorok 14.02.2023 9:00 – 12:00

Lab. dg. v H&T všetky ročníky: v utorok 21.02.2023 9:00 – 12:00

Ohľadom prihlášok a ďalších podrobností komunikujte s p. sekretárkou.

Atestácie

Atestačné práce je potrebné doručiť na KHaT (radšej) alebo na Katedru na SZU p. Konečníkovej najneskôr do piatka 31.03.2023. Kto tento termín nestíha, bude automaticky preradený na jeseň 2023.

Atestačný seminár

Atestačný seminár (= prezentácia atestačných prác – podľa počtu prihlásených 1 alebo 2 dni – ide len o predbežné termíny): 17.05. a 24.05.2023

Pri veľkom počte možný aj ďalší termín, upresníme.

Atestačné semináre sa konajú v knižnici KHaT v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke o 13:00. Používajte bezpätkové písmo, HRUBÉ! – tenké nie je v knižnici vidieť, veľkosť ideálne 32 bodov, 28 bodov je minimum! Zvýrazňujte podfarbením, nie inou farbou písma, lebo na našej obrazovke je vidno len čiernu farbu.

Atestácia: 21.06.2023

Pri veľkom počte prihlásených môže byť aj termín 20.06.2023 (ešte upresníme).

Dokumenty: