Katedra hematológie a transfuziológie LF SZU

Limbová 14, 833 03 Bratislava (SZU) a Antolská 11, 851 07 Bratislava (UNB)

MUDr. Jozef Lukáš, PhD.
vedúci katedry

SZU: Limbová 14, 2. posch., B-210, tel.: +421 2 59 370 170, e-mail: jozef.lukas(zavináč)szu.sk
UNB – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: tel.: +421 2 6867 2634

Katedra hematológie a transfúziológie Lekárskej fakulty SZU (ďalej KHT) zabezpečuje výuku hematológie a transfúziológie pre lekárov i nelekárov v špecializačnom odbore: Hematológia a transfúziológia (pre lekárov – akreditované od r. 2011), Laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii (LDHaT) (pre lekárov, laborantov i “laboratórnych diagnostikov”, čo sú vysokoškoláci s prírodovedným vzdelaním akreditované od r. 2013). Akreditovaný je aj odbor LDHaT pre laborantov – odborným garantom je MUDr. Jozef Lukáš PhD. Minimálne štandardy tohto odboru nájdete vo Vestníku na str. 192-193. Minimálne štandardy pre LDHaT boli vydané v roku 2012, aktualizované v r. 2023 a sú rovnaké pre všetky 3 kategórie zdravotníckych pracovníkov (lekár, laborant i “laboratórny diagnostik”).

Pracovníci pedagogického útvaru

Sekretariát:

Andrea Konečníková
tel.: +421 2 59370 281
e-mail: andrea.konecnikova(zavináč)szu.sk

Členovia katedry (SZU):

Členovia katedry (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB)

 • MUDr. Jozef Lukáš, PhD. krvná banka, imunohematológia, akútne leukémie
 • doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD. onkohematológia, LPN, mnohopočetný myelóm, lymfómy
 • MUDr. Eva Bojtárová, PhD. Transplantačné centrum a transplantačná ambulancia
 • MUDr. Tatiana Prigancová, PhD. hemostazeológia
 • MUDr. Zuzana Sninská, PhD. onkohematológia
 • MUDr. Marcela Skraková primárka LDO
 • MUDr. Ján Martinka, aferetické centrum
 • MUDr. Anna Kyselová, PhD, hemostazeológia
 • Oľga Jánošová, odborná inštruktorka, cytologické laboratórium, úsek tkanivových kultúr, spracovanie a kryokonzervácia krvotvorných buniek
 • Mgr. Rastislav Jaro, hematologické laboratórium
 • Mgr. Denisa Harrachová, laboratórium imunofenotypizácie, cytofluorometria

Národná transfúzna služba

 • Kontaktná osoba: prim. MUDr. Katarína Kusendová, PhD.

Lekári všetky ročníky: v utorok 6.2.2024 8:30 – 11:00

Lab. dg. v H&T všetky ročníky: v utorok 13.2.2024 9:00 – 11:00

Ohľadom prihlášok a ďalších podrobností komunikujte s p. sekretárkou.

Atestačné práce je potrebné doručiť na KHaT Antolská (sekretariát) alebo na Katedru na SZU p. Konečníkovej najneskôr do 28.03.2024. Kto tento termín nestíha, bude automaticky preradený na jeseň 2024.

Atestačný seminár (= prezentácia atestačných prác): 15.05.2024 (Lab. dg. v H&T) a 05.06.2024 (Lekári)

Atestácia: 28.05.2024 (Lab. dg. v H&T) a 25.6.2024 (Lekári)

Kontrolné dni

Lekári všetky ročníky: v utorok 6.2.2024 8:30 – 11:00

Lab. dg. v H&T všetky ročníky: v utorok 13.2.2024 9:00 – 11:00

Ohľadom prihlášok a ďalších podrobností komunikujte s p. sekretárkou.

Atestácie

Atestačné práce je potrebné doručiť na KHaT Antolská (sekretariát) alebo na Katedru na SZU p. Konečníkovej najneskôr do 28.03.2024. Kto tento termín nestíha, bude automaticky preradený na jeseň 2024.

Atestačný seminár

Atestačný seminár (= prezentácia atestačných prác): 15.05.2024 (Lab. dg. v H&T) a 05.06.2024 (Lekári)

Atestácia: 28.05.2024 (Lab. dg. v H&T) a 25.6.2024 (Lekári)

Dokumenty: