Katedra medicínskeho práva LF SZU

Limbová 14, Bratislava 833 03

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
vedúci katedry a garant štúdia
Katedra medicínskeho práva LF SZU je prierezovou katedrou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a zabezpečuje výučbu na všetkých štyroch fakultách univerzity.

Pracovníci katedry:

 • JUDr. Vojtech Földes
 • Mgr. Matej Hanus
 • Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
 • JUDr. Peter Pospech

Lekárska fakulta SZU

 • Pregraduálne štúdium (LF)
  študijný odbor Všeobecné lekárstvo – predmet Medicínske právo
  študijný odbor Zubné lekárstvo – predmet Medicínske právo
 • Postgraduálne štúdium (LF)
  Katedra zabezpečuje výučbu medicínskeho práva a zdravotníckej legislatívy v niekoľkých študijných špecializačných odboroch, v certifikovaných pracovných činnostiach a v kurzoch špecializačného štúdia.

Fakulta verejného zdravotníctva SZU

 • Pregraduálne štúdium(FVZ)
  študijný odbor Verejné zdravotníctvo – predmet Právo v zdravotníctve
  študijný odbor Verejné zdravotníctvo – predmet Právo vo verejnom zdravotníctve
  študijný odbor Verejné zdravotníctvo – predmet Zdravotnícke právo
 • Postgraduálne štúdium (FVZ)
  Katedra zabezpečuje výučbu nasledovných modulov v postgraduálnom štúdiu:
  študijný odbor MPH – Master of Public Health – modul Základy práva
  študijný odbor MPH – Master of Public Health – modul Zdravotnícke právo
  študijný odbor MPH – Master of Public Health – modul Právo v riadení
  študijný odbor Zdravotnícky manažment a financovanie – modul Aplikovaný manažment a právo

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

 • Pregraduálne štúdium (FOZOŠ)
  študijný odbor Ošetrovateľstvo – predmet Zdravotnícke právo
  študijný odbor Pôrodná asistencia – predmet Zdravotnícke právo a právna ochrana matky a dieťaťa
  študijný odbor Fyzioterapia – predmet Zdravotnícke právo
  študijný odbor Urgentná zdravotná starostlivosť – predmet Zdravotnícke právo
  študijný odbor Rádiologická technika – predmet Zdravotnícke právo
 • Postgraduálne štúdium (FOZOŠ)
  Katedra zabezpečuje výučbu zdravotníckeho práva  a zdravotníckej legislatívy v niekoľkých študijných špecializačných odboroch, v certifikovaných pracovných činnostiach a v kurzoch špecializačného štúdia.

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici SZU

 • Postgraduálne štúdium (FZ)
  Katedra zabezpečuje výučbu zdravotníckeho práva a zdravotníckej legislatívy v niekoľkých študijných špecializačných odboroch, v certifikovaných pracovných činnostiach a v kurzoch špecializačného štúdia.

Katedra medicínskeho práva LF SZU intenzívne spolupracuje so Slovenskou spoločnosťou zdravotníckeho práva, ktorá je odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). Prezidentom Slovenskej spoločnosti zdravotníckeho práva je od 1. júna 2021 JUDr. Pavol Kádek, PhD., LL.M., MBA, MPH.

Katedra medicínskeho práva LF SZU úzko spolupracuje s občianskym združením s názvom Inštitút medicínskeho práva – www.imedp.sk

Aktualizované 21.06.2023 (RNDr. Jana KMOŠKOVÁ, MPH)