Neurochirurgická klinika LF SZU a UN sv. Michala, a. s.

Univerzitná nemocnica sv. Michala, a.s., Satinského 1, 833 05 Bratislava

MUDr. Róbert ILLÉŠ, PhD., MPH
vedúci kliniky

e-mail: robert.illes@nsmas.sk
Tel.: +421 2 32612303, +421 2 32612308

Katedra neurochirurgie SZU je od 1.1.2011 bez garanta postgraduálneho štúdia v odbore, je teda NEAKREDITOVANÝM POSTGRADUÁLNYM ŠTUDIJNÝM ODBOROM NA SZU.

Pracovníci pedagogického útvaru